Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Vatikanas / Įvykiai

Pranciškus: žmogus yra pažangos centras


Popiežius Pranciškus šeštadienį atskirose audiencijose priėmė Pusiaujo Gvinėjos ambasadorių, diplomatinės misijos pradžioje pristačiusį Šventajam Tėvui savo skyrimo ambasadoriumi prie Šventojo Sosto įgaliojimus, Italijos taupomųjų kasų ir fondų asociacijos delegaciją ir kelis šimtus už nuopelnus darbui Italijoje apdovanotų asmenų, priklausančių Darbo riterių nacionalinei asociacijai.

Popiežius Darbo riterių nacionalinės asociacijos nariams kalbėjo apie ekonominės finansinės krizės sukeltos recesijos socialines pasekmes, ypač nelygybės ir nedarbo kontekste, skaudžiai palietusias jaunąją kartą. Darbo pasaulis turėtų būti laukiantis jaunimo, pasirengusio ir norinčio dirbti ir kilti. Tačiau priešingai, jaunimas pastaruoju metu gauna žiną, kad jų nereikia.

Pagal Bažnyčios socialinį mokymą, žmogus yra pažangos centras, todėl kol vyrai ir moterys yra pasyvūs arba paribyje, tol bendrojo gėrio negalime laikyti pilnutinai įgyvendintu. Jūs pasižymėjote, nes išdrįsote ir rizikavote, investavote savo idėjas, pastangas ir kapitalą, kad neštų vaisius, pavesdami uždavinius, laukdami rezultatų, ir skatindami kitų iniciatyvumą ir bendradarbiavimą. Būtent tai ir sudaro socialinį darbo pagrindą: gebėjimas įtraukti žmones ir apvilkti atsakomybe taip, kad būtų paskatintas išradingumas, kūrybingumas ir pasiryžimas. Poveikis jaunajai kartai yra teigiamas ir padeda visuomenei vėl žvelgti pirmyn, pasiūlant perspektyvas ir galimybes, suteikiant viltį ateitimi. Be to, tęsė popiežius, yra dar etinis pagrindas, susijęs su teisingumu, apimantis pagarbą įstatymams, rūpinimąsi nepasiturinčiais ir vargšais, naujo kūrimą vardan visų gerovės. Ekonomika padeda sukurti tikrąją pažangą tik jei vadovaujasi teisingumu ir įstatymų pagarba, kai nemarginalizuoja individų ir tautų, atsiriboja nuo korupcijos ir sukčiavimo bei nepamiršta rūpintis gamtos apsauga. (Vatikano radijas)