Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Austrijos katalikų interneto svetainė pabėgėliams


Katalikų Bažnyčia Austrijoje sukūrė internetinę svetainę, skirta pabėgėliams remti asylhilfe.katholisch.at. Kaip pabėgėliams padeda Bažnyčia? Kaip galiu padėti aš? Klausimai ir atsakymai; Vyskupų pasisakymai apie prieglobstį; Užimti poziciją; Spaudos atgarsiai. Šiomis temomis pateikiama daugiau informacijos atskirose skiltyse. Dar kitoje skiltyje – vyskupijų koordinatorių adresai, į kuriuos gali kreiptis norintys pasiūlyti gyvenamą plotą pabėgėlių įkurdinimui. Vyskupijų sąraše – visos krašto teritorinės diecezijos: dvi arkivyskupijos, Vienos ir Zalcburgo, ir kitos septynios vyskupijos. Socialinio tinklo Twitterio skiltyje – įvairiausi pasisakymai ir naujienos apie pabėgėlių dabartinę būklę pav. Vengrijos geležinkelių stotyse ir sausumos keliuose. Austrijos katalikų svetainėje sukurta taip pat Naujausių naujienų skiltis, pav. iš Graco vyskupijos pranešama, kad surastos patalpos dar trims šimtams pabėgėlių su tikslu toje vyskupijoje sukurti iš viso daugiau kaip tūkstantį vietų pabėgėliams. Šiuo metu Graco vyskupija jau įkurdino 709 pabėgėlius. Nebūtina siūlyti gyvenamą plotą. Galima aukoti pinigus arba savanorišką tarnystę. Kitoje naujienoje – Vienos arkivyskupijos pabėgėlių koordinatoriaus, Caritas atstovo Rainaldo Tippowo pasisakymas, jog „pabėgėlių padėtis neverta Austrijos, vieno turtingiausių pasaulio kraštų“. Pasak jo, 99 procentai pasaulio pabėgėlių yra vadinamojo Trečiojo pasaulio kraštuose, į Europą šiuo metu atvykusieji tesudaro 1 procentą ir jie nesudaro net vienos tūkstantosios Europos gyventojų. Pagal teisingo paskirstymo sampratą, tūkstančiui gyventojų turėtų tekti vienas pabėgėlis. O tai reiškia, kad mūsų valtyje dar daug laisvų vietų. Kas tvirtina priešingai yra cinikas. (Vatikano radijas)