Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Popiežius / Susitikimai

Popiežiaus liturginių apeigų kalendorius


Popiežius Pranciškus per ateinančius tris mėnesius iki lapkričio pabaigos kanonizuos penkis Bažnyčios palaimintuosius, lankysis penkiuose kraštuose, dviejuose žemynuose, vadovaus šeimai skirtam Vyskupų Sinodui ir aplankys Evangelikų liuteronų parapiją Romoje, pranešė šeštadienį Popiežiaus liturginių apeigų vadovas.

Palaimintojo misionieriaus Junipero Serra kanonizacija įvyks JAV sostinėje Vašingtone rugsėjo 23 dieną. Kitoms kanonizacijos apeigoms popiežius vadovaus Vatikane spalio 18 d. Šventaisiais, kartu su kun. Grossi, parapijos klebonu ir beturčių mergaičių oratorijos steigėjų Italijoje ir ses. Marija Isabel Salvat, apleistų vargdienių globėjos Ispanijoje, bus paskelbti sutuoktiniai Liudvikas Martin’as ir Marija Azelia Guerin, Bažnyčios mokytojos ir šv. Teresės iš Lizje tėvai.

Šeimai skirtos Vyskupų sinodo asamblėjos išvakarėse spalio 3 dieną popiežius Pranciškus dalyvaus maldos vigilijoje Šv. Petro aikštėje. Vigilijoje bus meldžiamasi už spalio 4 dieną Vatikane prasidėsiančią XIV-ją Eilinę Generalinę Vyskupų sinodo asamblėją, kuri tęsis tris savaites iki spalio 25 d. Sinodo asamblėjoje dalyvaus popiežius Pranciškus ir Sinodo tėvai iš daugelio kraštų. Iš Lietuvos laukiamas kardinolas Bačkis, Vilniaus arkivyskupas emeritas. Kaip antrasis atstovas - substitutas – išrinktas  Rimantas Norvila, Vilkaviškio vyskupas.

Dvi popiežiaus Apaštališkosios kelionės įvyks rugsėjį ir lapkritį. Dešimtoji apaštališkoji kelionė Pranciškų nuves į Kubą ir JAV, vienuoliktoji – į Keniją, Ugandą ir Centrinės Afrikos Respubliką.

Be to, sekmadienį, lapkričio 15 dieną, popiežius Pranciškus lankysis Romos Evangelikų Liuteronų bendruomenės Kristaus bažnyčioje. Evangelikų liuteronų bendruomenė gyvuoja Romoje nuo 1817 metų. Vokiečių kalba pamaldos bažnyčioje sekmadieniais paprastai vyksta 10 val, italų kalba – kas antrą sekmadienį popiet. Popiežiaus Pranciškaus vizitas bažnyčioje prasidės 16 val. Toje pačioje Kristaus bažnyčioje Romos liuteronų evangelikų parapiją aplankė popiežius Benediktas XVI 2010 metų kovo 14 dieną. (Vatikano radijas)