Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Popiežius / Kelionės

Pranciškaus vizitas Kobrės Marijos šventovėje - kelionės Kuboje kulminacija


Pranciškaus vizitas Kobrės Marijos šventovėje - kelionės Kuboje kulminacija

Įprastinė spaudos konferencija lėktuve užbaigė popiežiaus Apaštališkąją kelionę į Kubą, trukusią tris dienas. Šventąjį Tėvą kelionėje lydintis t. Federico Lombardi Vatikano radijui pareiškė, kad įspūdingos popiežiaus Mišios antradienį Kobrės Marijos šventovėje buvo visos kelionės dvasinė kulminacija. Jomis buvo paminėtos Kobrės gailestingosios meilės Marijos atvaizdo vainikavimo šimtosios metinės. Visiems kubiečiams tai buvo labai svarbus paminėjimas ir jie gausiai jame dalyvavo. Be to, itin reikšminga tai, kad į popiežiaus Mišias atvyko pagrindiniai Bažnytinės bendruomenės Kuboje evangelizuotuojai - pasauliečiai, katechetai, kaip ir paprasti žmonės, kuriantys mažąsias misijines bendruomenes. Paskutinis įvykis prieš išvykimą į JAV – susitikimas su kubiečių šeimomis Santjago katedroje – buvo tarsi natūraliai kelionę į JAV, į pasaulinį šeimų susitikimą Filadelfijoje, o taip pat po kelionės įvyksiantį Vyskupų sinodą apie šeimą jungianti grandis. Šie susitikimai Santjage suteikė tikrai daug džiaugsmo. Ir Popiežius gražiai pasirodė. Tad galima sakyti, kad kelionė į Kubą negalėjo geriau baigtis. Šios trys dienos buvo intensyvios, sakė t. Lombardi, tačiau pilnutinai atsiliepė į Bažnyčios Kuboje lūkesčius ir į kubiečių lūkesčius, nes popiežius, nepaisant visų sunkumų, perdavė kubiečiams vilties žinią.

Popiežius Pranciškus yra didelis moralinis autoritetas, padrąsinęs labai reikšmingą JAV ir Kubos suartėjimo procesą, galintį paskatinti permainas Kuboje. Be to, kaip sumanus ganytojas, Pranciškus sugebėjo įkvėpti drąsos skurstančiai tikinčiųjų bendruomenei, kurios galimybės veikti ir reikštis labai ribotos, kuri tačiau nuoširdžiai įsipareigojo vykdyti tarnystę kitiems ir visuomenei, pradedant nuo vargšų. Popiežiaus žinioje kubiečiams skambėjo jo širdžiai būdingos vertybės, svarbios, gražios ir skirtos visiems: neturtas, tarnystė vargšams, gailestingumas, socialinė draugystė ir solidari atsakomybė siekiant visų bendrojo gėrio.

Lėktuve, pakeliui į JAV popiežius Pranciškus ilgai bendravo su jį lydėjusiais spaudos atstovais, dėmesingai išklausydamas jų pastabas ir klausimus ne apie pačią kelionę, susitikimus su Kubos bažnytine bendruomenę, bet apie socialines pažiūras, kuriomis vadovaujasi popiežiaudamas.

Popiežius net kelis kartus paminėjo, kad katalikų Bažnyčia turi savo socialinį mokymą ir kad jis jo laikosi. Bažnyčios socialinė doktrina yra tiksli ir teisinga, pasakė Pranciškus atsakydamas į klausimą apie JAV embargo Kubai kriterijus. Žurnalistui, pasidalijusiam kai kurių Amerikos sluoksnių būgštavimais, kad neva popiežius – ne katalikas, Pranciškus atsakė: Esu tikras, kad nė karto nesu pasakęs nė žodžio daugiau už tai ką skelbia Bažnyčios socialinė doktrina. Popiežius Pranciškus be to prisiminė kaip kartą, kitos kelionės metu per susitikimą su žurnalistais lėktuve, vienas jų prisiminęs jo kalbą liaudies sąjūdžiams paklausė: „Jūs ištiesėt ranką liaudies sąjūdžiams, tačiau ar Bažnyčia seks jums iš paskos?“ Ir aš jam atsakiau, prisiminė Pranciškus: „Tai aš seku Bažnyčiai iš paskos“. Ir manau, kad dėl to neklystu: tai ką sakau priklauso Bažnyčios socialiniam mokymui“. Popiežius pridūrė, kad visas jo mokymas, taip pat socialinė enciklika „Laudato si“, kaip ir pasisakymai apie ekonominį imperializmą, atitinka Bažnyčios socialinį mokymą. Jau juokaudamas Pranciškus pridūrė: Jei reikia, kad pakartočiau „Tikėjimo išpažinimą“, esu pasirengęs tai padaryti.

Popiežius papasakojo ir apie susitikimą su Fideliu Castro, sakė negirdėjęs apie disidentų areštus kelionės metu, papasakojo, kad nunciatūra buvo pakvietusi jų atstovus į Mišias. Bažnyčia Kuboje padėjo sudaryti sąrašą kalinių prašant amnestijos ir toliau sieks gerinti nuteistųjų būklę. Popiežius patikino, kad yra labai patenkintas galėjęs po šv. Jono Pauliaus II istorinio vizito Kuboje ir popiežiaus Benedikto XVI labai reikalingos kelionės į Kubą susitikti su kubiečių tauta, su jos krikščionių bendruomene. Šiandien, susitikimas su Kubos šeimomis praėjo labai gražiai, labai gražiai, pasakė popiežius jį lydintiems žurnalistams dėkodamas taip pat už darbą, kuris jų laukia JAV. Kelionės dienos trijuose JAV miestuose bus įpareigojančios, sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)