Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Vatikanas / Įvykiai

Šeimų Sinodas ir šventosios šeimos


Sinodas apie šeimą ne tik intensyviai diskutuoja apie šeimos pašaukimą Bažnyčioje ir pasaulyje, kaip šeimas palydėti per sunkumus ir džiaugsmus, kaip iškelti jų pasiaukojimą ir liudijamą pavyzdį, bet ir meldžiasi už šeimas. Pristatydamas asamblėjos darbotvarkę, Sinodo generalinis sekretorius kard. Lorenzo Baldisseri pakvietė viso pasaulio tikinčiuosius lydėti Sinodo dalyvių darbą maldomis, ypač kasdiene Rožinio malda.

Kardinolas atkreipė dėmesį į dviejų palaimintų sutuoktinių poras, Corsini-Beltrame Quatrrocchi ir Guerin-Martin, kurių relikvijos Sinodo proga yra išstatytos Romoje. Popiežius Pranciškus, Sinodo atidarymo Mišiose pagerbė palaimintų sutuoktinių Corsini-Beltrame Quatrrocchi ir sutuoktinių Guerin-Martin, šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės iš Lizjė tėvų, relikvijas. Jos paskui buvo išstatytos keliose vietose, kad tiek Sinodo dalyviai, tiek Sinode nedalyvaujantys tikintieji galėtų semtis įkvėpimo ir paskatinimo, prašyti šių šventai gyvenusių sutuoktinių užtarimo ir paramos.

Pal. sutuoktinių Corsini-Beltrame Quatrrocchi ir Guerin-Martin, kaip ir pastarųjų dukters, Misijų globėjos ir Bažnyčios mokytojos šv. Teresės iš Lizjė relikvijos yra išstatytos Sinodo koplyčioje, į kurią bet kada gali užeiti visi Sinodo dalyviai, tiek Sinodo tėvai, tiek stebėtojai ir patarėjai, tarp kurių daug pasauliečių, įskaitant kelias dešimtis sutuoktinių. Palaimintųjų Guerin-Martin relikvijos Sinodo proga taip pat išstatytos Didžiojoje Marijos bazilikoje Romoje, priešais „Salus Populi Romani“ Marijos paveikslą. Koplyčioje kasdien 17 val. kalbamas Rožinis ir po to aukojamos šv. Mišios. Pirmąją Sinodo savaitę buvo meldžiamasi už vaikus, antrąją meldžiamasi už tėvus, trečiąją bus meldžiamasi už senelius.

Ateinantį sekmadienį, spalio 18 dieną įvyks nepaprastas Sinodo apie šeimą dalyvių susitikimas prie sekmadienio Mišių altoriaus. Popiežius per iškilmingas kanonizacijos Mišias paskelbs šv. Teresės tėvus, palaimintuosius sutuoktinius Mariją Azelia Guerin (1831 - 1877) ir Liudviką Martin’ą (1823 - 1894) Bažnyčios šventaisiais. Jie bus pirmieji Bažnyčios šventaisiais paskelbti sutuoktiniai.

Šv. Teresė iš Lizjė, Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresė, apie savo tėvus yra parašiusi:  „Gerasis Dievulis davė man tėvą ir motiną, kurie labiau verti Dangaus nei žemės“. Šventosios tėvus  Mariją Zeliją Guerin ir Liudviką Martin’ą  palaimintaisiais paskelbė popiežius Benediktas XVI 2008 metais.

Palaimintųjų ir būsimų šventųjų Liudviko ir Marijos Zelijos Martin’ų gyvenimo šventumas liudija, jog Bažnyčios akyse ir mokyme santuokinė meilė yra kilnus ir tikras šventumo kelias. Jų šeimoje augo iš viso devynios dukros; keturios mirė jaunos, kitos penkios – visos tapo vienuolėmis: viena klarise ir keturios karmelitėmis. Teresė, karmelite pasivadinusi Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresėle, buvo jauniausioji.

Sekmadienio kanonizacijos Mišiose popiežius Pranciškus su šv. Teresės tėvais šventaisiais paskelbs du vargšų globėjus, palaimintuosius kun. Vincentą Grossi ir ses. Nekaltojo Prasidėjimo Mariją.

Diecezinis kunigas, parapijos klebonas Italijoje, Vincentas Grossi (1845-1917) rūpestingas sielovadininkas ypatingą dėmesį skyrė beturčių mergaičių katekizavimui ir ugdymui, jų gerovei įsteigė Oratorijos dukterų kongregaciją. Jį palaimintuoju paskelbė pal. popiežius Paulius VI 1975 metais. Ses. Nekaltojo Prasidėjimo Marija Izabelė Salvat Romero (1926-1998), ilgametė Kryžiaus bičiulių seserų kongregacijos vyresnioji Ispanijoje, liudijo pasiaukojančios vienišų bei apleistų senučių globėjos pavyzdį. Ją palaimintąją paskelbė popiežius Benediktas XVI 2010 m. (Vatikano radijas)