Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Popiežius / Homilijos

Popiežius: Nesiaurinkime Dievo meilės horizonto


Vienas dalykų, kuriuos mums, krikščionims, labai sunku suprasti, yra tai, kad Jėzus Kristus visiškai neatlyginamai, visiškai už dyką, be jokių mūsų nuopelnų dovanoja mums išganymą, sakė popiežius ketvirtadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. Jau šv. Pauliui buvo sunku tai paaiškinti savo laiko žmonėms, kaip liudija šios dienos pirmasis skaitinys. Mes žinome, kad Jėzus yra Dievo Sūnus, kad jis atėjo į pasaulį ir mirė dėl mūsų išganymo. Tiek kartų tai girdėjome, kad nelabai kreipiame dėmesį į tai ką iš tiesų šie žodžiai reiškia. Kai susiduriame su šia beribe meile, nustembame, arba apsimetame, kad nesuprantame. Žinoma, mes privalome daryti tai ką Jėzus mums liepia, tačiau tai turi būti ne tik įsakymų vykdymas, bet visų pirma mūsų nuoširdus atsiliepimas į neatlyginamai mums dovanojama išganymą, į visiškai už dyką mums duodamą Dievo meilę.

Kartais gali susidaryti įspūdis, - kalbėjo Pranciškus, - kad Jėzus labai smarkiai nusiteikęs prieš Įstatymo mokytojus, nes griežtai su jais kalbasi. Vargas jums, Įstatymo mokytojai. Jūs pasisavinote pažinimo raktą, bet patys nėjote ir norintiems įeiti kliudėte. Jūs paslėpėte nuo žmonių raktą. Raktas – tai žinojimas, kad išganymą Dievas mums suteikia neatlyginamai. Įstatymo mokytojai manė, kad bus išgelbėtas, kas laikosi įsakymų, o kas nesilaiko bus pasmerktas. Šitaip jie labai susiaurino Dievo akiračius, sumažino Dievo meilę, sutraukė iki savo pačių dydžio. Su tokiu mokymu nesutinka nei Jėzus šios dienos Evangelijoje, nei  šv. Paulius šiandien skaitytoje laiško romiečiams ištraukoje.

Žinoma, sakė popiežius, reikia laikytis įsakymų, bet reikia suprasti, kad visų jų sintezė yra Dievo ir artimo meilės įsakymas. Dėl to Jėzus ir sako: Didžiausia meilė tai mylėti Dievą visu gyvenimu, visa širdimi, visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį. Tik šis įsakymas paaiškina ką reiškia, kad Dievas mums neatlyginamai dovanoja išganymą. Jėzus priduria, kad meilės įsakyme telpa visi kiti įsakymai. Kad meilė yra šaltinis, meilė yra horizontas. Jei tu uždarei duris ir išmetei meilės raktą, tu nebūsi vertas tau neatlyginamai dovanojamo išganymo. Deja, taip pat ir mūsų laikais, vis dar matome kovas dėl išganymo kontrolės. Jėzaus ir Pauliaus mokymas neįstengė jų panaikinti.

Ar aš tikiu, kad Viešpats mane išganė visiškai už dyką, neatlyginamai? O gal manau, kad aš esu nusipelnę išganymo? Užduokime sau šiuos klausimus, kad būtume ištikimi gailestingajai meilei, tėviškai ir motiniškai meilei, nes Dievas sako, kad jis mums myli ir kaip motina. Nauji platūs akiračiai, be ribų, be apribojimų. Netikėkime mokytojais, kurie norėtų šiuos akiračius susiaurinti. (Vatikano radijas)