Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Popiežius / Dokumentai

Pranciškus: Susirinkimo vizijoje pasauliečiai nėra įsakų vykdytojai


Popiežiškoji pasauliečių taryba ir šv. Kryžiaus universitetas Romoje surengė studijų dieną, skirtą vienam iš Vatikano II Susirinkimo dokumentų „Apostolicam Actuositatem“ – apie pasauliečių katalikų apaštalavimą.

Perteikiame kelias mintis iš popiežiaus Pranciškaus pasiųstos žinios šiai studijų dienai. Vatikano II Susirinkimas atnešė daug vaisių ir vienas iš jų, anot Šventojo Tėvo, buvo „naujas būdas“ pažvelgti į pasauliečių misiją ir pašaukimą tiek Bažnyčioje, tiek pasaulyje. Organiška Dievo tautos vizija yra išdėstyta dvejose didžiosiose Susirinkimo konstitucijose „Lumen gentium“ ir „Gaudium et spes“. Čia pasauliečiai yra greta gavusių šventimus ir pasišventusiųjų, savo būdu dalyvauja Kristaus kunigiškoje, pranašiškoje ir karališkoje tarnystėje. Tad Susirinkimas, rašo popiežius, nežiūri į pasauliečius taip, tarsi būtų „antraeiliai“, pavaldūs hierarchijai ir paprasti nurodymų iš aukščiau vykdytojai. Jie yra Kristaus mokiniai, kurie dėl savo krikšto ir natūralaus įsitraukimo į „pasaulį“, taip pat yra kviečiami apšviesti kiekvieną aplinką, veiklą ar žmogišką santykį Evangelijos dvasia. Yra vietų ir aplinkų, kur tik jie gali tai padaryti.

Šios plačios sampratos viduje Susirinkimo dekretas „Apostolicam Actuositatem“ iš arčiau nagrinėja pasauliečių apaštalavimo prigimtį ir aplinką, pažymint, kad pats buvimas krikščionimi jau yra apaštališkas, kad Evangelijos skelbimas nėra rezervuotas keliems „misijų profesionalams“.

Šis Susirinkimo mokymas suteikė kryptį pasauliečių formacijai Bažnyčioje, kuri jau davė ir duoda tiek daug vaisių. Tačiau, primena ir pabrėžia Pranciškus, kiekvienai ganytojų ir pasauliečių kartai tenka su dėkingumu ir atsakomybe iš naujo perprasti ir įsisavinti tas Šventosios Dvasios dovanas, kurios perduodamos per Bažnyčią. Pritaikyti Susirinkimo mokymą kasdieniame gyvenime ir kiekvienoje krikščionių bendruomenėje buvo vienas iš didžiųjų sielovadinių rūpesčių šv. Jonui Pauliui II, anot kurio Susirinkimo mokymas dar daugelį trečiojo tūkstantmečio metų bus „tikra pranašystė Bažnyčios gyvenimui“.

Užbaigdamas savo žinią Pranciškus palinkėjo ganytojams ir pasauliečiams to paties „nerimastingo troškimo gyventi ir pritaikyti Susirinkimo“ mokymą. (Vatikano radijas)