Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Popiežius Afrikoje: Bažnyčios karitatyvinė ir švietimo veikla


Lapkričio 25 – 30 dienomis popiežius Pranciškus vėl leisis į kelionę, šį kartą į Afrikos kontinentą, aplankydamas Keniją, Ugandą ir Centrinės Afrikos Respubliką. Šios šalys pakankamai skirtingos tarpusavyje ir išgyvena skirtingas problemas. Spaudoje pasigirsta abejonių ar galiausiai popiežius galės apsilankyti Centrinės Afrikos Respublikoje, kurioje vėl ir vėl vyksta kruvini susirėmimai, tačiau Pranciškus, rodos, kol kas šios stotelės nežada aplenkti, priešingai, norėtų, kad jo vizitas padėtų taikai, kaip rodo jo dienotvarkė ir susitikimai šioje valstybėje.

Kiekvienoje iš trijų aplankysimų kraštų katalikai sudaro ženklią gyventojų dalį, o Bažnyčios indėlis švietimo, sveikatos ir socialinėje srityse yra tikrai apčiuopiamas. Iš 43 milijonų Kenijos gyventojų beveik trečdalis, t.y. maždaug 14 milijonų, yra katalikai, priklausantys 26 vyskupijoms. Šioje valstybėje katalikų Bažnyčiai priklauso 65 ligoninės, 448 ambulatorijos, 21 centras raupsuotiesiems, 117 namų seneliams ir neįgaliems, 1733 vaikų darželių ir našlaičių namų, 110 šeimos konsultavimo centrų, 11 specializuotų socialinio perauklėjimo centrų ir dar per du šimtus kitų institucijų, neskaičiuojant beveik tūkstančio parapijų, daug iš kurių taip pat vykdo vienokią ar kitokią socialinę veiklą.

Švietimo srityje veikia virš 10 000 pradinių mokyklų, kurias lanko pusketvirto milijono vaikų; taip pat virš 2000 pagrindinių ir vidurinių mokyklų, padedančių gauti išsilavinimą virš milijono jaunuolių ir galiausiai 32 aukštesniojo ir universitetinio lygio institucijos, teikiančios paslaugas beveik 33 tūkstančiams studentų.

Nors Uganda yra daugiau nei dukart mažesnė už Keniją, joje gyvena apytiksliai 36,5 milijono asmenų, o katalikų yra per 17 milijonų. Tai 47 procentai visų šalies gyventojų ir šiuo požiūriu tai katalikiškiausia valstybė iš visų trijų. Ugandoje veikia 32 katalikiškos ligoninės, 266 ambulatorijos, vienas raupsuotųjų centras, 16 senelių ir neįgaliųjų namų, 62 našlaičių namai ir vaikų darželiai, 130 šeimos centrų, 8 specializuoti perauklėjimo ir reabilitacijos centrai, 56 kitos institucijos. Šalies katalikų bendruomenė padalinta į 20 vyskupijų, 540 parapijų, kurios savo ruoštu taip pat vykdo tūkstančius mažų socialinių iniciatyvų.

Bažnyčiai ar vienuoliniams ordinams priklauso virš 6000 pradinių mokyklų, kurias lanko pusketvirto milijono vaikų, taipogi 817 pagrindinių ir vidurinių mokyklų, kuriose mokinasi per 400 tūkstančių mokinių ir 37 aukštesniojo ar universitetinio lygio įstaigos, su 11,5 tūkstančio studentų.

Centrinės Afrikos Respublika savo teritorija yra didesnė net už Keniją ir beveik prilygsta Prancūzijai, tačiau joje gyvena tik apie 4,6 milijono žmonių. Iš jų katalikų yra daugiau nei trečdalis, 1,7 milijono, padalintų į devynias vyskupijas ir 119 parapijų. Čia veikia 13 katalikiškų ligoninių, 39 ambulatorijos, 10 raupsuotųjų centrų, 18 našlaičių namų ir darželių, 8 šeimos centrai, 2 specializuoti reabilitacijos ir perauklėjimo centrai, 17 kitokių institucijų.

Kalbant apie katalikišką indėlį švietimo srityje, virš 51 tūkstančio vaikų lanko 213 pradinių mokyklų ir virš 8000 vaikų 92 pagrindines ir vidurines mokyklas. Aukštesnį išsilavinimą teikiančių katalikiškų institucijų ar universitetų šioje šalyje nėra. (Vatikano radijas)