Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Popiežius / Susitikimai

Popiežius: Ugdyme būtinas tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas


Šeštadienį popiežius Pranciškus susitiko su daugiau kaip keturiais šimtais italų tėvų ir motinų, priklausančių katalikiškų mokyklų mokinių tėvų asociacijai, šiemet mininčiai savo veiklos keturiasdešimtąsias metines.

Jūsų asociacija tarnauja šeimai ir mokyklai, - sakė popiežius Pranciškus, - stengiasi tiesti tiltus tarp mokyklos ir aplinkos, kurioje ji veikia, tarp mokyklos ir šeimos, tarp mokyklos ir kitų institucijų. Turime atkurti šiandien, deja, pažeistą, bet labai reikalingą šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą ugdant jaunąją kartą.

Tėvai turi būti pirmieji savo vaikų ugdytojai. Tai tėvų teisė ir pareiga. Ją vykdydami jūs turite nuolatos vaisingai bendradarbiauti su mokykla. Būdami tėvai, turite teisę reikalauti, kad mokykla suteiktų vaikams integralų ugdymą, gerbiantį žmogiškąsias ir krikščioniškąsias vertybes. Jūsų pareiga padėti mokyklai, kad ji galėtų kuo geriau atlikti jai skirtas užduotis, ypač, kad sugebėtų vykdyti tą misiją, kuriai ją įpareigoja buvimas katalikiška mokykla. Meldžiu Viešpatį, - sakė Pranciškus, - kad katalikiška mokykla visada būtų ištikima savo tapatybei.

Popiežius taip pat ragino katalikiškas mokyklas lankančių vaikų tėvų asociacijos narius stengtis kartu su mokytojais ir mokiniais būti ugdymo proceso aktyviais dalyviais, savo bendradarbiavimu ir rodomu pavyzdžiu siekti, kad pagal tas pačias vertybes gyventų šeima, mokykla ir visuomenė. Paminėjęs artėjančias Kalėdas ir Šventosios Šeimos šventę, popiežius meldė, kad mokinius, tėvus ir mokytojus visada lydėtų Šventoji Nazareto šeima, kurioje Jėzus augo metais, išmintimi ir malone Dievo ir žmonių akyse. (Vatikano radijas)