Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Romoje vyksta „Pueri cantores“ tarptautinis suvažiavimas


Pirmadienį Romoje prasidėjo ir vyks iki sausio 1-osios tarptautinės „Pueri Cantores“ federacijos suvažiavimas, kuriame dalyvauja šeši tūkstančiais vaikų ir jaunuolių, giedančių bažnytiniuose choruose, atvykusių iš keliolikos šalių – visų pirma Europos, bet taip Afrikos, Amerikos ir Azijos. Vienas vaikų choras atvyko iš Latvijos.

Suvažiavimas buvo atidarytas pirmadienio pavakare Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje sveikinimo kalbomis ir bendra giesme. Antradienio rytą įvairiose Romos bažnyčiose buvo švenčiamos Mišios choristų gimtosiomis kalbomis, vakare – tose pačiose bažnyčiose chorų koncertai. Trečiadienio pavakare Vatikano audiencijų salėje vyks chorų atliekamų kalėdinių giesmių koncertas. Ketvirtadienį numatyti keli maldos už taiką momentai, vyksiantys įvairiose Romos miesto bažnyčiose. Galiausiai sausio 1-ąją tarptautinės „Pueri Cantores“ federacijos nariai giedos per Mišias, kurias Šventasis Tėvas aukos šv. Petro bazilikoje.

Kaip sakė Vatikano radijui duotame interviu federacijos „Pueri Cantores“ vadovas kun. Robert Tyrala, šiemetinis vaikų giesmininkų suvažiavimas surengtas Romoje bent dėl dviejų priežasčių – dėl to, kad tai keturiasdešimtasis suvažiavimas, tad norėta jubiliejinį susitikimą pažymėti iškilmingiau, o taip pat dėl to, kad švenčiame Gailestingumo jubiliejų, tad ir vaikai giesmininkai būdami Romoje žengs pro didžiųjų bazilikų šventąsias duris.

Giesmė liturgiją palydi nuo pat krikščionybės pradžios, o oficialus bažnytinio giedojimo tvarkos reglamentavimas siekia šeštąjį amžių. Popiežius, įvedęs aiškią giedojimo tvarką buvo šv. Grigalius Didysis, kurio vardu ir vadinama senovinė tradicinė bažnytinės muzikos rūšis.

Po vadinamosios Avinjono tremties popiežių sostą grąžinus į Romą, iš naujo ypatingai suklestėjo ir bažnytinė muzika. Tuo metu buvo įkurti garsieji Romos Didžiųjų bazilikų giesmininkų ansambliai – tarp jų ir iki mūsų dienų veikianti Siksto kapela, įkurta popiežiaus Siksto IV, valdžiusio nuo 1471 iki 1484 m.

Naujaisiais laikais bažnytiniu giedojimu ypatingai rūpinosi popiežius šv. Pijus X, kuris, be kita ko, ypatingai ragino į bažnytinį giedojimą įtraukti ir vaikus.

Tarptautinės „Pueri Cantores“ federacijos užuomazga laikoma 1907 m. Prancūzijoje įkurta vaikų giesmininkų organizacija, o pati Federacija buvo įkurta 1944 m.. Ją 1965 m. oficialiai pripažino Šventasis Sostas. (Vatikano radijas)