Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Anglikonų primų susitikimas „sunkiais klausimais“


Sausio 11 – 16 dienomis Londone vyksta 38 Pasaulinės anglikonų komunijos primų susitikimas, Kenterberio arkivyskupo Justin Welby, kuris yra garbės primas, kvietimu.

Pasaulinei anglikonų komunijai priklauso per 80 milijonų tikinčiųjų visame pasaulyje, iš virš 160 valstybių. Jie pasidalinę į 38 savarankiškas administracines ir istorines apskritis. Kiekvienai iš jų, savo ruožtu, dažnai priklauso daug vyskupijų, iš kurių vienos ganytojas ir yra „primas“, „pirmas taro lygių“. Dažnai primo sostas yra lemtas istorinių aplinkybių: tai gali būti seniausia, didžiausia, pagrindinė vyskupija.

Nors primų susitikimo darbotvarkėje turbūt nebus aplenktos prievartos religijos vardu, aplinkosaugos ar vaikų apsaugos temos, daug kam į akis krenta kai kurie konfliktai Anglikonų komunijoje, kurie pastaraisiais metais tik gilėjo: tai nesutarimas dėl moterų kunigystės ir vyskupavimo, dėl homoseksualių sąjungų vertinimo ar, sudėjus šiuos klausimus kartu, dėl kunigo ar vyskupo šventimų teikimo praktikuojantiems homoseksualiems asmenims, vyrams ar moterims. Kai kurios anglikonų Bažnyčios Afrikoje, vienos iš skaitlingiausių, yra gana aiškiai pareiškusios, kad tai laiko anglikonų doktrinos ir tapatybės išsižadėjimu, kurio jos nežada priimti. 2015 metais Kenijos anglikonai pareiškė, kad dėl šių klausimų atsiriboja nuo tų JAV episkopalų, taip pat Anglikonų komunijos narių, kurie įteisino vienalytes santuokas savo liturgijoje, nutraukia su jais bendradarbiavimą.

Nereikia pamiršti ir 2008 metų „Jeruzalės deklaracijos“, paremtos septynių Afrikos anglikonų Bažnyčių primų ir beveik trijų šimtų vyskupų. Joje pareiškiama, jog vienalyčių sąjungų laiminimas ar aktyvaus homoseksualo įšventinimas vyskupu yra „melaginga evangelija“. Yra pasigirdęs ne vienas perspėjimas, kad anglikonams gresia tikra schizma.

Šių metų sausio 5 dieną Kenterberio arkivyskupas Welby paprašė anglikonų tikinčiųjų maldos, sakydamas, kad primai susitikime susidurs „su labai, labai sunkiais klausimais, liečiančiais Anglikonų komunijos vidinį gyvenimą, visos Kristaus Bažnyčios ir pasaulio gyvenimą“.

„Norėčiau paprašyti žmonių melsti labiau už viską išminties ir meilės. Kad Kristaus meilė mokytų kiekvieną iš mūsų, kuris nusideda, kuris suklysta, kad mylėtumėme vienas kitą taip, kaip turime mylėti“, - sakė jis.

Kita proga, tarsi atsakydamas į 2008-ųjų „Jeruzalės deklaracijoje“ įrašytą perspėjimą, jog „pripažindami Kenterberio kaip istorinio sosto prigimtį, nesutinkame, kad anglikonų tapatybė būtinai nustatoma per Kenterberio arkivyskupo pripažinimą“, arkivyskupas Welby pasakė: „neturime anglikonų popiežiaus. Mūsų kaip Bažnyčios autoritetas yra išsklaidytas ir galiausiai paremtas Šventraščiu, tinkamai interpretuojamu. Šioje šviesoje aš linkiu mums susitikti, vedamiems Šventosios Dvasios, ir bandyti atrasti kelią, kuris leistų mums tarnauti ir mylėti vienas kitą, virš visko skelbiant Jėzaus Kristaus gerąją naujieną“. (Vatikano radijas)