Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Libija: paskirtas naujas vyskupas


Kol Šventasis Tėvas Pranciškus Meksikoje tęsė dvyliktąją Apaštališkąją kelionę, Romoje pranešta apie naujo vyskupo paskyrimą šiaurinės Afrikos mieste Bengazyje, politinių kivirčų ir teroristinių neramumų prislėgtos Libijos rytuose. Vasario 14 dienos dekretu popiežius priėmė Bengazio Apaštališkojo vikaro, iš Maroko kilusio pranciškono vyskupo Sylvester Carmel Magro prašymą dėl amžiaus atleisti iš pastoracinių pareigų ir jo vietoje paskyrė kitą pranciškoną, vysk. George Bugeja. Naujajam ganytojui pavestos Apaštališkojo administratoriaus „sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis“ pareigos.

Iš Maltos kilęs vyskupas Bugeja, dar neseniai buvęs Tautų Evangelizavimo kongregacijos darbuotojas Vatikane, prieš pusmetį buvo popiežiaus paskirtas Libijos sostinės Tripolio ganytojo, 74 metų vyskupo Giovanni Martinelli koadjutoriumi. Dabar pavedus papildomas pareigas, 53 metų vyskupas Bugeja taip pat yra Bengazio vikariate gyvenančių maždaug šešių tūkstančių katalikų ganytojas.

Libiją, viena iš nestabiliausių Viduržemio jūros regiono šalių, krečia gili krizė. Naujos tautinės vienybės vyriausybės sudarymo viltis toliau temdo nuolaidos musulmonų ekstremistams, kaip ir kai kuriems numatytiems ministrams metami kalinimai dėl korupcijos. Libijos susitaikymo procesas labai rūpi Šventajam Sostui. Popiežius Pranciškus per pastaruosius du mėnesius du kartus įsakmiai kvietė tarptautinę bendruomenę „paremti susitarimą dėl Libijos ir kad būtų užbaigtas šalį slegiantis susiskaldymas ir smurtas“ (2015 Kalėdų „Urbi et orbi“). Šventasis Tėvas, kalbėdamas viso pasaulio diplomatams, akredituotiems prie Šventojo Sosto karštai paragino visas konfliktines situacijas, tarp jų ir Libijos spręsti taikos, dialogo ir susitaikymo būdu (2016 sausio 11d.).

Libijos susitaikymą stabdo kiti pavojingi priešai. Ypač būgštaujama dėl islamistų ketinimų paversti Libiją tarptautinio terorizmo baze. Anot JAV prezidento ypatingojo pasiuntinio Brett McGurko, augantis skaičius į Libiją atvykstančių užsienio kovotojų nėra atsitiktinis reiškinys, o tiesioginė pasekmė Sirijoje ir Irake prieš džihadistus vykdomų karo aviacijos antpuolių.

Islamistų žiaurumus Libijoje primena 21 Egipto koptų krikščionių žudynių pirmosios metinės, sukakusios pirmadienį, vasario 15 dieną. Daug koptų vyskupų ir kunigų pagerbė savo kankinius vasario 16 dieną Samaloto vyskupijos bažnyčioje, Minjos gubernijoje, centriniame Egipte. Daugelis nužudytų koptų kilę iš Minijos. Koptų kankiniai buvo pagerbti daug kur pasaulyje. Londone ypatingas paminėjimas, dalyvaujant abiejų parlamento rūmų atstovams, surengtas Vestminsterio rūmų Šv. Marijos Undercroft koplyčioje. Koptų kankiniams buvo perpjautos gerklės makabriškai surežisuotoje ir nufilmuotoje egzekucijoje Libijoje. Nužudytuosius koptus koptų popiežius Tavadrosas II įrašė į koptų kankinių martirologą „Synaxarium“. (Vatikano radijas)