Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Floridoje posėdžiauja Amerikos žemyno katalikų vyskupai


Amerikos žemyno katalikų vyskupai susirinko į metinį posėdį. Iš eilės 40-sis Amerikos katalikų episkopatų atstovų susitikimas vyksta Tampos mieste, Floridoje, JAV-se, vasario 22-25 dienomis. Posėdžiauja JAV-jų Vyskupų konferencijos, Kanados vyskupų konferencijos ir Lotynų Amerikos Vyskupų konferencijų tarybos nariai. Metinis susitikimas yra proga trims pagrindinėms Amerikos žemyno katalikų organizacijoms pasitarti apie pastarojo meto poslinkius Amerikos žemyne ir pasidalinti mintims šių metų susitikimo tema: „Jėzus Kristus, Tėvo gailestingumo veidas“. Susitikime, kaip diskusijų pagrindas parinkti du svarbūs Bažnytinio gyvenimo dokumentai: popiežiaus Pranciškaus enciklika apie rūpinimąsi mūsų bendraisiais namais “Laudato si” ir „Aparesidos dokumentas“, t.y. Lotynų Amerikos ir Karibų episkopatų penktosios generalinės konferencijos, surengtos Aparesidoje, Brazilijoje, baigiamasis dokumentas. Aparesidos konferencijoje 2007 metais dalyvavo 266 asmenys - konferencijos nariai, svečiai, pasiuntiniai, apžvalgininkai ir ekspertai, įskaitant popiežių Benediktą XVI, kuris asmeniškai atidarė konferenciją. Popiežius Pranciškus, anuomet būdamas Buenos Airių arkivyskupas, vadovavo Aparesidos baigiamojo dokumento parengimo darbams. Šis dokumentas laikomas esminiu popiežiaus Pranciškaus stiliui ir jo sampratai apie Bažnyčią pažinti. Dokumente išsamiai pristatomos pastoracinės gairės Evangelijos skelbimui ir vaidmuo, kurį krikščioniškos bendruomenės kviečiamos vykdyti šiuolaikiniame pasaulyje. (Vatikano radijas)