Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Kardinolas Luis Antonio Tagle. Galime pasimokyti išmaldos iš budistų


Vasario 24 dieną Popiežiškajame Grigaliaus universitete buvo pristatyta knyga apie „Religija ir politiką. Religijos laisvė ir nauji iššūkiai – koks viešas tikėjimas vaidmuo globaliame pasaulyje?“. Pristatyme, be kitų, pasisakė ir kardinolas iš Filipinų Luis Antonio Tagle.

Savo pasisakyme jis priminė, kad popiežiaus paskelbti Gailestingumo metai yra skirti ne vien mąstymui, bet ir gailestingumo parodymui. Galima prisiminti, kad visai neseniai popiežius Pranciškus tai išraiškingai apibendrino pasakymu, kad krikščionybė yra ne „kalbėjimo, o veikimo ar darymo religija“, o tik žodžiuose liekantis krikščionis yra netikras arba veidmainiškas.

Pirmoje vietoje, - pasakė kardinolas Tagle, kuriam gerai pažįstama skurdo tikrovė Filipinuose ir ne tik, jis neseniai paskirtas „Caritas Internationalis“ pirmininku, – Bažnyčia pakvietė parodyti gailestingumą ne tik savo nariams, bet ir tiems, kurie yra už jos ribų. (...) Reikia rūpintis visais: jie mūsų broliai.

Kitas dalykas, galime pažvelgti ir į tai, ką reiškia gailestingumas kitose religinėse tradicijose, ištirti, kaip jis yra suprantamas ir pažiūrėti, ko gali išmokyti Bažnyčią.

Galvoju, - pateikdamas iškalbingą pavyzdį sakė kardinolas Tagle, - apie vienuolius budistus, kurie vaikšto po miestą, prašo maisto, o jį surinkę nuneša ant vargšų stalo. Prašo išmaldos ne dėl savęs, bet dėl vargšų ir tik likus nuo jų, kažką suvalgo patys. Reikia pasimokyti iš jų paprašyti pagalbos ne sau, bet kitiems, ir tokiu būdu paliesti žmonių širdis. Būtent tai, ką darė Jėzus, budistinė praktika gali padėti atskleisti tai, ką darė Jėzus.

Kardinolo žodžius apie išmaldą nesunku pailiustruoti Naujojo Testamento eilutėmis, perduodančiomis Jėzaus mokymą ne vien duoti išmaldą, priduriant, kad tokiu būdu, kuris neatkreipia dėmesio, netampa proga pasipuikuoti, nereikalauja kažko atgalios (Žr. Mt, 6).

Vienas iš ankstyvosios Bažnyčios tėvų, Šventasis Bazilijus šiuo požiūriu labai tiesmukiškas: „esi vargšas? Bet kitas dar vargingesnis už tave. Turi maisto vos dešimčiai dienų? Bet kitas tik vienai. Jei tau lieka tik duona ir vargšas stovi prie tavo durų, taip melskis – yra tik vienintelė duona, kurią tu matai, Viešpatie. Pavojus arti, bet paklūstu tavo įsakymui ir dalijuosi tuo mažu, su tuo, kuris alkanas, o tu pasirūpink savo tarnu pavojuje“.

Žinoma, tokią maldą gali ištarti tik iš tiesų Dievu pasitikintis ir Dievą didžiausiu savo lobiu laikantis žmogus. Bet ne kam kitam, o tokiam atradimui ir skirtas popiežiaus Pranciškaus Gailestingumo jubiliejus. (Vatikano radijas)