Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Velykų žudynės Lahore skaudžiai palietė visą Pakistaną


Pakistano krikščionys jaučiasi paguosti popiežius Pranciškaus žodžių, kuriais Velykų pirmadienį per vidudienio maldos susitikimą Romoje išreiškė savo artumą visiems paliestiems niekšiško ir beprotiško išpuolio Lahore, Velykų sekmadienį pareikalavusio 73 žmonių gyvybių ir sužeidusio šimtus kitų žmonių, nekaltų moterų ir vaikų, krikščionių ir nekrikščionių. Kviesdamas visus melstis Viešpačiui už aukas ir jų artimuosius popiežius labai griežtai pasmerkė Velykų dienos smurto aktą Pakistane: „Smurtas ir žmogžudiška neapykanta veda į skausmą ir destrukciją. Tarpusavio pagarba ir brolybė yra vienintelis kelias į taiką“, pasakė popiežius Pranciškus.

Šventojo Tėvo socialinio tinklo „Twitter” paskyra tą patį Velykų pirmadienį pasiuntė žinutę, leidusią dar kartą prisiminti radikaliųjų talibano kovotojų Lahore surengtą antikrikščionišką ataką. Popiežiaus žinutėje sakoma: „Jėzus mums parodo, kad Dievo galia nėra destrukcija, o meilė; kad Dievo teisingumas nėra kerštas, o gailestingumas.“

Pandžabo valstijos teisingumo ministerijos žiniomis, teroristinės atakos Lahore Velykų dieną tyrime buvo suimta daugiau kaip 200 ir apklausinėta per penkis tūkstančius asmenų. Atslūgus pirminiam išgąsčiui dėl teroristinio išpuolio, daug Lahoro krikščionių spontaniškai rinkosi prie pagrindinių parko, kuriame surengta ataka, vartų maldos vigilijai.

Italijos pakistaniečių krikščionių asociacijos prezidentas prof. Mobeen Shahid pasakė Vatikano radijui, jog krikščionys buvo popiežiaus žodžių paguosti. Profesoriui rūpėjo patikinti, jog teroristinis išpuolis skaudžiai palietė ne vien šalies krikščionių bendruomenę, o visą Pakistano visuomenę, nes žuvo taip pat nekalti musulmonai.

Dauguma žuvusiųjų buvo krikščionys, tačiau parke buvo taip pat musulmonų šeimų. Iš esmės tai buvo ataka prieš krikščionis, tačiau žuvo taip pat musulmonai, todėl per įvykius Lahore nukentėjo visas Pakistanas, pasakė prof. Shahid. Jis teroristinį išpuolį Lahore pavadino kovos prieš Sovietų Sąjungos invaziją Afganistane pasekme. Talibano sąjūdžio teroristiniai veiksmai yra kaina kurią Pakistanas dabar sumoka už fanatiškumo ugdymą kaip atsaką į komunistinės Sovietų Sąjungos invaziją į Afganistaną praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje, sakė Italijos pakistaniečių krikščionių asociacijos prezidentas.

Pasak jo, išpuolis įrodė kaip svarbu nedelsiant atkurti Pakistano federalinę mažumų ministeriją. Tiek Pakistano prezidentas, tiek premjeras pripažino krikščionių mažumos esminį įnašą į Pakistano ateitį. Be mažumų ministerijos neįmanoma ne tik apginti mažumų, bet jos negali plėstis ir prisidėti prie  visos tautos vystymosi. Be to, premjeras Nawaz Sharif žengė vieną labai svarbų žingsnį kontroversiško įstatymo dėl piktžodžiavimo atžvilgiu. Jis pasakė, kad vyriausybė daugiau netoleruos neteisėtumo situacijų vardan Dievo ir Pranašo. Tai labai svarbus žingsnis, pasakė Mobeen Shahid, drauge išreiškęs viltį, kad Pakistane bus galima ne tik atkurti mažumų ministeriją, bet konkrečiomis priemonėmis apriboti galimybes, leidžiančias piktnaudžiauti piktžodžiavimo įstatymu, o galbūt visai panaikinti įstatymą.

Italijos pakistaniečių krikščionių asociacijos prezidentas prof. Mobeen Shahid be to paprašė visų melstis už Lahoro žudynių aukas, pridurdamas, jog jis esąs tikras, kad žuvusieji yra tikėjimo kankiniai.

Popiežius Pranciškus irgi kvietė melstis. Viešpaties prisikėlimo iškilmė, - sakė pirmadienį Pranciškus, - tesužadina mumyse dar karštesnę maldą į Dievą, kad Jis sustabdytų terorą ir mirtį sėjančius smurtautojus, kad pasaulyje viešpatautų meilė, teisingumas ir santaika. Visi kartu melskimės už žuvusius šiame pasikėsinime, už šeimas, už tos šalies krikščionis ir etnines mažumas.“ (Vatikano radijas)