Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Malda, gailestingumas už pagrobtą kun. Uzhunnalil


Indijoje Atvelykio tridieniui skirta ypatinga maldos ir gailestingumo intencija: už kun. Tomo Uzhunnalilio išvadavimą. Indijos saleziečių kunigas buvo pagrobtas Jemeno uostamiestyje Adene kovo 4 dieną per Meilės misionierių kongregacijos globojamos senelių prieglaudos užpuolimą, pareikalavusį šešiolikos žmonių, jų tarpe keturių Kalkutos Motinos Teresės kongregacijos seserų, anot popiežiaus Pranciškaus, mūsų laikų tikėjimo kankinių, gyvybių.

Melstis už kun. Tomo Uzhunnalilio, vieno iš dviejų Jemeno katalikų pastoracijos kunigų, išvadavimą paprašė Mumbajaus arkivyskupas kardinolas Oswald Gracias. Indijos katalikų episkopatui vadovaujantis kardinolas priminė, kad visi Indijos katalikų vyskupai kreipėsi į Indijos vyriausybę su prašymu skubiai veikti, kad kunigas kuo greičiau būtų išlaisvintas.

Meldžiu kiekvieną, kad savo maldose pavestų kun. Tomą Uzhunnalilį Dievo gailestingumui, užtartų jo kentėjimą ir kad išmelstų išlaisvinimą. Anot Šventojo Jono Pauliaus II, tik Dievo gailestingumas gali sustabdyti blogį. Todėl kviečiu melstis Gailestingumo Motinos Marijos užtarimo ir už tuos, kurie Adene žiauriai nužudė vienuoles ir pagrobė kun. Tomą Uzhunnalilį, kvietė kardinolas Gracias. Atvelykio tridienis Indijoje švenčiamas balandžio 1-3 dienomis. (Vatikano radijas)