Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Popiežius / Susitikimai

Popiežius Pranciškus priėmė Šv. Pijaus X brolijos vyresnįjį


Šventojo Sosto spaudos salė patvirtino, kad įvyko popiežiaus Pranciškaus ir vyskupo Bernard’o Fellay, Šv. Pijaus X brolijos (FSSPX) vyresniojo susitikimas. Balandžio 1 dieną, pavakare, popiežius šv. Mortos namuose priėmė vyskupą Fellay keturiasdešimties minučių „privačiame ir neformaliame“ susitikime, kuris vyko „širdingame“ klimate, priduriama pačios Brolijos oficialiame portale „DICI“. Balandžio 2-ąją vyskupas Fellay Vatikane sutiko ir arkivyskupą Guido Pozzo, kuris vadovauja „Ecclesia Dei“ popiežiškajai komisijai, atsakingai už santykius ir doktrininį dialogą su minėtąja Brolija.

Galima prisiminti, kad 2009 metais popiežius Benediktas XVI atšaukė ekskomuniką, kurią ši Brolija buvo užsitraukusi neteisėtais ir schizmatiniais vyskupų šventimais, kuriuos suteikė arkivyskupas Lefebvre, Brolijos įkūrėjas, ir vyskupas Castro Mayer. Bernard Fellay buvo vienas iš 4 naujai įšventintų vyskupų, taip pat užsitraukusių ekskomuniką. Tačiau šios kanoninės bausmės panaikinimas dar nereiškė, kad Šv. Pijaus X brolija buvo pilnai sugražinta į katalikų Bažnyčią. Šiuo tikslu buvo pradėti teologiniai pokalbiai 2009 – 2011 metais, o ir vėliau su tam tikru reguliarumu įvyko nemažai susitikimų.

Kaip gerai žino tie, kurie stebi ar domisi proceso eiga, už neteisėtų vyskupų šventimų slypi stipri Brolijos opozicija Vatikano II Susirinkimo mokymui ir reformoms liturgijos, religijos laisvės, Bažnyčios ir valstybės santykių, ekumenizmo ir keliais kitais klausimais. Radikaliausi jos balsai save paskelbė tikrajai Tradicijai ištikimais katalikais, o visą pasaulinę katalikybę po Vatikano II Susirinkimo - nuslydusią į klaidas ir erezijas.

Kaip šių metų kovo 4 dienos interviu pasakė pats vysk. Fellay, Pranciškus „labai mus gąsdina“ savo žodžiais, tačiau ten pat priduria, jog, „veikiant Dieviškai Apvaizdai“, popiežius yra Brolijai geranoriškas ir nori jai leisti išlikti. Galbūt todėl, spėjo jis, kad Pranciškaus akyse Brolija yra viena iš „periferijų“, į kurias jis taip dažnai atkreipia dėmesį ir kviečia eiti. Interviu Fellay dar kartą gana kategoriškai pabrėžia, kad jei vienos Susirinkimo mokymo dalys yra priimtinos, tai kitų priimti Brolija neketina.

Brolijos pranešime apie susitikimą su popiežiumi rašoma, kad nuspręsta, jog pokalbiai bus tęsiami ir kad nebuvo tiesiogiai kalbėta apie kanoninį Brolijos statusą, abiem pusėms sutinkant, kad nereikia skubėti.

Šių metų vasario 26 dienos interviu žinių agentūrai „Zenit“ arkivyskupas Pozzo taip apibendrino dabartinius Brolijos statusą ir santykių su ja stadiją: 2009 - aisiais Benediktui XVI Brolijos vyskupus atleidus nuo ekskomunikos, jie nebėra šios sunkios bažnytinės bausmės subjektai. Vis dėlto jie išlieka „nereguliarioje pozicijoje“, nes dar negavo kanoninio pripažinimo iš Šventojo Sosto. Ir kol Brolija neturi kanoninės pozicijos Bažnyčioje, jos kunigai nevykdo teisėtu būdu savo tarnystės ir sakramentų teikimo (ar šventimo). Pagal tuomet Buenos Airėse panaudotą kardinolo Bergoglio ir, vėliau, popiežiaus Pranciškaus komisijai „Ecclesia Dei“ patvirtintą formulę, Brolijos nariai yra „katalikai pakeliui į pilną vienybę su Šventuoju Sostu“, kuri bus pasiekta tada, kai Brolija bus kanoniškai pripažinta. (Vatikano radijas)