Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Šv. Damijono Kryžius sugrįš į buvusią vietą


„Eik ir atstatyk mano namus“, išgirdo šv. Pranciškus Asyžietis sykį užėjęs į Šv. Damijono bažnyčią. Ką iš tikrųjų pasakė Pranciškui Nukryžiuotas Jėzus tebėra jau daugiau kaip 800 metų pranciškonų ir istorikų diskutuojama tema. Viena tikra, kad kryžius, prie kurio Pranciškus išgirdo jį šaukiantį Jėzų, perkeltas iš Šv. Damijono bažnyčios į šv. Klaros baziliką Asyžiuje 1257 metais, ligi mūsų laikų laikomas toje pačioje vietoje.

Šv. Damijono bendruomenė pranešė, kad šis kryžius Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus proga laikinai sugrįžta į Šv. Damijono šventovę, į tą pačią vietą kurioje šv. Pranciškus išgirdo Jėzaus kvietimą sutvarkyti jo namus. Kryžius bus perkeltas į Šv. Damijono bažnyčią trečiadienį birželio 15 dieną ir joje pasiliks keturias dienas iki XII eilinio sekmadienio.

Pirmasis šv. Pranciškaus biografas, pranciškonų vienuolis Tomas Čelanietis, aprašė minėtąjį Pranciškaus susitikimą su Jėzumi, kai „nukryžiuoto Kristaus atvaizdas judino lūpas, pašaukė jį vardu ir tarė: „Pranciškau, eik, atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, visiškai griūva“. Pasak biografo, pranciškonų steigėjas, kuris dažnai užeidavęs melstis prie kryžiaus į Šv. Damijono bažnyčią, apsireiškimo laikotarpiu jau „buvo visiškai perkeistas širdyje ir jau beveik kūne“, o tą dieną kai pamaldžiai nusilenkęs prieš Nukryžiuotąjį patyrė negirdėtą dalyką „jo šventoje sieloje įsitvirtino „Nukryžiuotojo užuojauta“. Gal būt jau tada Jėzaus kančios stigmos buvo įspaustos, nors dar ir ne kūne, bet giliai Pranciškaus širdyje“ – tvirtina Tomas Čelanietis.

Žmogaus dydžio Šv. Damijono Kryžius yra bizantiško stiliaus dirbinys, pagamintas Umbrijoje maždaug XII amžiuje. Prašymui jį perkelti į Šv. Damijono bažnyčią pritarė Šv. Klaros bazilikos klarisės ir Perudžos paminklosauga.

Šv. Damijono kryžių ypač brangina šv. Pranciškaus pasekėjai, išplatinę šio kryžiaus atvaizdą visame pasaulyje. Pranciškonams jis yra Dievo jiems skirtos misijos simbolis. Tiberiados bendruomenėje Lietuvoje jau 25 metus veikia Švento Damijono maldos grupė, kviečianti jaunimą suprasti ir priimti Kristaus kvietimą sekti Jį, augti ištikimybėje maldai ir gyventi pagal Evangeliją. (Vatikano radijas)