Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Pranciškonai atkuria bendruomenę Izmiro mieste Turkijoje


Pranciškonų vyresniojo Michel Perry ir ordino vadovybės sprendimu atkuriama brolių bendruomenė istoriniame Izmiro mieste Turkijoje, kuris yra minimas krikščioniškajame Šventraštyje kaip Smirna. Apokalipsės knygoje kreipiamasi į Smirną, vieną iš septynių Azijos Bažnyčių: „Tai sako Pirmasis ir Paskutinysis, kuris buvo numiręs ir vėl grįžo į gyvenimą. (...) Būk ištikimas iki mirties, ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką!“. Krikščioniškajai literatūrai yra žinomas Polikarpas Smirnietis, paskirtas šios bendruomenės vyskupu šv. Jono apaštalo.

Tačiau šiandieninis Izmiras labai skiriasi nuo to miesto, kuriame gyveno pirmųjų amžių krikščionys. Šiandien tai antras pagal dydį Turkijos didmiestis, kuriame gyvena, įvairiais skaičiavimais, nuo trijų iki keturių milijonų žmonių, kurių absoliuti dauguma yra musulmonai. Mieste stovi ir katalikiška katedra, Smirnos arkivyskupijos centras. Katalikų bendruomenei priklauso apie 15 000 žmonių, nemažai iš kurių yra imigrantai. Mieste taip pat gyvuoja kelios kitos nedidelės krikščioniškos bendruomenės: graikai ortodoksai, anglikonai, liuteronai, sekmininkai.

Tad suprantama, kodėl pranciškonų bendruomenei, kuri kuriasi Smirnoje, patikimi trys uždaviniai: ekumeninis dialogas, tarpreliginis dialogas ir dialogas su kultūra. Kita vertus, pranciškonų ordinui tai nėra nauja užduotis: Turkijoje pranciškonai gyvena nuo 1235 metų ir, nors netrūko sunkių periodų, niekad nenutraukė savo veiklos iki pat šios dienos. Smirnoje pranciškonai įsikūrė XIV amžiaus pabaigoje, čia jiems priklausė bažnyčia – karta sugriauta žemės drebėjimo, kartą sudegusi. Šiandieninis pastatas yra 19 amžiaus pabaigos didelės restauracijos vaisius.

Smirnos pranciškonų bendruomenė sudarys vieną vienetą su Stambulo brolija. Iš viso abejose bendruomenėse darbuosis šeši broliai – trys iš Kongo Demokratinės Respublikos, taip pat meksikietis, indonezietis ir pakistanietis. Kaip apie Šventosios Žemės aktualijas rašančiam portalui „Terrasanta“ pakomentavo vienas iš brolių, tai dar viena iniciatyva vykdant popiežiaus Pranciškaus prašymą: nebūti užsidariusia, bet išėjusia iš savo „aptvaro“ į pasaulį Bažnyčia. (Vatikano radijas)