Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia Lietuvoje

Vilniuje prasidėjo Nacionalinis gailestingumo kongresas


Renata Žiūkaitė Vatikano radijui iš Vilniaus:

Kongresas prasidėjo vakaro malda Vilniaus katedroje. Pirmiausia dalyviai ir svečiai kartu su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu, kitais vyskupais, kunigais kalbėjo Liturgines valandas. Po maldos prasidėjo Šv. Mišios, kurioms vadovavo arkivyskupas Grušas. Kartu Eucharistiją koncelebravo kiti šeši Lietuvos vyskupai ir apie 60 kunigų.

Homilijoje arkivyskupas pasidžiaugė, kad nei dieną nei naktį nenutrūkstanti visų Kongreso dalyvių malda apgaubs Vilniaus miestą. Tokiu būdu kongreso dalyviai taps tikrais Dievo gailestingumo įrankiais Jėzaus dar nepažįstantiems. Šis kongresas yra naujoji evangelizacija, skelbimas Gerosios Naujienos visiems, kurie nėra atradę Dievo.

Šv. Mišių metui skaitinius ir maldavimus skaitė palaimintojo Mykolo Sopocko hospiso darbuotojai, o atnašas nešė Švč. Jėzaus Širdies bei Motinos Teresės vienuolijų atstovės.

Vakare Vilniaus senamiestyje vyko evangelizaciniai renginiai „Gailestingumas mieste“ - šlovinimas, liudijimai, sakraliniai šokiai, spektaklis. Šv. Kazimiero jėzuitų bažnyčioje vykusiame šlovinimo vakare „Šlovinsiu tavo gailestingumą, Viešpatie“ kun. Antanas Blužas ragino nebijoti atiduoti save Dievui. Kretingos pranciškoniškasis jaunimas meldėsi už susirikusius. Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vidiniame kiemelyje vyko psalmių ir šlovinimo vakaras. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje buvo rodomas spektaklis „Luce“ (Šviesa) pagal palaimintosios Chiaros Luce Badano gyvenimą. Liudijimų ir giesmių vakaras vyko ir šv. Jonų bažnyčioje. Rotušės aikštėje dalyviai buvo pakviesti šlovinti Dievą šokiu. Savanoriai vakare pasklidę po senamiestį nešė Kristaus šviesą, kviesdami žmones patirti Dievo gailestingumą ir katedroje aplankyti Jėzų. Kongreso metu įvairių kongregacijų vienuoliai meldžiasi už žmones patiriančius išbandymus ir už visus Kongreso dalyvius.