Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia Lietuvoje

Vatikano valstybės sekretorius lankėsi Kryžių kalne, susitiko su Šiaulių vyskupu


Gegužės 7 d. Kryžių kalne svečiavosi Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, kur susitiko su Šiaulių vyskupu, nedideliu būreliu dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo žmonių, vietinės valdžios atstovų.

Vatikano valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin į Kryžių kalną iš Šiaulių Zoknių oro uosto atvyko šeštadienio popietę.  Kardinolą ir jį lydinčius asmenis prie Kryžių kalno vienuolyno sutiko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių vyskupijos kunigų tarybos nariai, broliai pranciškonai, seserys vienuolės, bei nedidelis būrelis pasauliečių: seimo narė Rima Baškienė, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Radviliškio meras Antanas Čepononis, kiti Šiaulių miesto ir rajono valdžios atstovai, Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė, verslininkai, vaikų choras, Šiaulių vyskupijos institucijų darbuotojai.

 Pirmasis atvykusį Vatikano valstybės sekretorių pasveikino Šiaulių ganytojas. 

Pranciškonų vienuolyno koplyčioje kardinolas P. Parolin  vadovavo Eucharistijos aukai. Šv. Mišias koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, apaštalinis nuncijus arkivysk. dr. Pedro Lopez Quintana, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivysk. Gintaras Grušas, tėvai pranciškonai, kardinolą Lietuvoje lydintys bei Šiaulių vyskupijos kunigai. Giedojo Šiaulių katedros jaunimo choras „Credo“, vadovaujamas Jūratės Minkevičiūtės.

Sakydamas pamokslą, Vatikano valstybės sekretorius prisiminė popiežiaus šv. Jono Pauliaus II vizitą Kryžių kalne 1993 m. ir jo pasakytus žodžius. Aptaręs tos dienos skaitinius, kard. P. Parolin aiškino, kad, nors ir daug žinome apie Jėzų, būtina padedant broliams ir seserims Bažnyčioje gilinti savo supratimą. „Turime nuolankiai pripažinti, kad Jėzus mums dažnai kalba per labai paprastus žmones, kurie yra itin artimi jo širdžiai ir neretai turi įžvalgų, sugluminančių išmintingus bei išsimokslinusius žmones“. Pažinti Jėzų, tai ne surinkti kuo daugiau informacijos apie jį, o „sutikti jį maldoje ir sakramentuose, išgirsti jo balsą, kai jis mums kalba, priimti bet kurias mums jo patikimas užduotis, sekti juo savo brolių ir seserų bendruomenėje bei atpažinti jį savo artimo veide“. Baigdamas pamokslą Vatikano atstovas kvietė: „Šioje šventoje vietoje, kur virš horizonto linijos iškilę dešimtys tūkstančių kryžių, nebyliai liudijančių lietuvių tautos tikėjimą ir pasitikėjimą Dievo meile, atnaujinkime savo įsipareigojimą siekti tvirtesnio santykio su Kristumi, kad gebėtume artimiau su juo sekti ir traukti prie jo kitus“. Kryžiaus papėdėje stovėjusi Marija, Jėzaus Motina, visada yra arti mūsų, kad paguostų ir palaikytų. Jai kardinolas kvietė patikėti savo maldas ir intencijas.

Dalyvavusius Eucharistijoje ypatingai sujaudino tai, kad šv. Komuniją visiems dalijo pats Vatikano valstybės sekretorius. „Jautėsi, jog jis yra labai arti kiekvieno iš mūsų“, - sakė viena tikinčioji. „Esu tas, kuris pramina kelią, gal po kiek laiko apsilankys ir popiežius“ – šv. Mišių pabaigoje sakė kard. Pietro Parolin, bei prašė jo apsilankymą Lietuvoje lydėti malda.

Išlydint kardinolui įteiktas įspūdingas savo grožiu ir dydžiu gintarinis rožančius. Vatikano valstybės sekretorius taip pat aplankė Kryžių kalną, papėdėje stovintį popiežiaus šv. Jono Pauliaus II dovanotą kryžių. Atsisveikindamas, prie koplyčios, kurioje popiežius aukojo šv. Mišias, Vatikano valstybės sekretorius palaimino jį Kryžių kalne sutikusius ir lydėjusius brolius pranciškonus.

Inesė Ratnikaitė