Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Liko mėnuo iki istorinio visų ortodoksų Susirinkimo Kretoje


“Per malonę Dievo, kuris įsteigė ir įkvepia Bažnyčią per amžius, vedė ir apšvietė Bažnyčios Tėvus, per dalinius ir visuotinius Susirinkimus, mes sušauksime šventąjį ir didįjį ortodoksų Bažnyčios Susirinkimą Kretoje, šį birželio mėnesį“, - iškilmingai kalba Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus gegužės 13 dieną paskelbtoje video žinioje.

Jis primena šio susitikimo išskirtinumą ir ypatingumą: susirinks visų keturiolikos ortodoksų autokefalinių Bažnyčių primai ir delegacijos, parodys vienybę, paskelbs ir primins pasauliui Evangelijos žodį. Visų ortodoksų susirinkimo pagrindinis tikslas, sako patriarchas Baltramiejus, „yra išpažinti, kad ortodoksų Bažnyčia yra viena, šventa, katalikiška ir apaštalinė Bažnyčia, vieninga šventuosiuose sakramentuose, šventuosiuose kanonuose ir ekumeniniuose susirinkimuose“. Susirinkimas, anot jo, pasisakys tiek apie kai kurias pasaulio problemas, tiek apie Bažnyčių problemas. Tokios apimties ortodoksų susitikimas, primena patriarchas, yra rengiamas po daugelio amžių pertraukos ir yra „lemiamas žingsnis“, „unikalus ir istorinis įvykis“. 

Patriarchas Baltramiejus savo priminimą paskelbė likus mėnesiui iki visų ortodoksų Susirinkimo Kretoje, kuriame dalyvaus apie 500 dalyvių iš viso ortodoksų pasaulio. Be primų, atvyks apie 300 vyskupų ir apie šimtą patarėjų, taip pat pasauliečiai, moterys ir vyrai. Susirinkimą, reikia manyti, iš arti stebės nemažai žurnalistų. Šis susirinkimas buvo ruošiamas keletą dešimtmečių ir jį galima prilyginti tam, kas buvo Vatikano II Susirinkimas katalikų Bažnyčioje prieš penkiasdešimt metų.

Šių metų pradžioje susirinkę primai priėmė „švento ir didžiojo ortodoksų Bažnyčios Susirinkimo organizavimo ir procedūrų“ reglamentą. Be kitų dalykų, jame rašoma, jog „Susirinkimo darbas  bus pradėtas ir užbaigtas visų ortodoksų dieviškąją Liturgija, kuriai vadovaus ekumeninis patriarchatas“, o tarp šių dviejų momentų vyks darbinės sesijos, remiantis iš anksto parengtais ir patvirtintais dokumentais. Šios sesijos bus uždaros, skirtos tik tiesioginiams dalyviams, tačiau atidarymo ir uždarymo sesijos bus atviros, jose pakviesti dalyvauti stebėtojai iš kitų krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių.

Ir greitas žvilgsnis į ortodoksų žinių portalus rodo vis stipresnį Susirinkimo laukimą: skelbiama daug apžvalginių straipsnių, pasirašytų tiek ganytojų, tiek pasauliečių, apie Susirinkimo temas, pranešama apie įvairius seminarus ar konferencijas, vienaip ar kitaip liečiančius visų ortodoksų Susirinkimą.

Ortodoksų Susirinkimas nagrinės šešias didžiąsias temas, kurių suformulavimas ir išdėstymas buvo patvirtintas eilėje priešsusirinkiminių susitikimų, kartais aukščiausio primų lygio: „ortodoksų Bažnyčios misija šiandieniniame pasaulyje“, „ortodoksų diaspora“, ortodoksų Bažnyčių „autonomija ir būdas ją paskelbti“, „Santuokos sakramentas ir kliūtys“, „Pasninko svarba ir praktika šiandien“, „ortodoksų Bažnyčios  santykiai su likusiuoju krikščionišku pasauliu“.

Viena iš pagrindinių kliūčių surengti visuotinį ortodoksų Susirinkimą buvo, primenama oficialiame jo pristatymui skirtame interneto portale, tai, kad dar visai neseniai didžioji pasaulio ortodoksų dalis gyveno sovietinio ir ateistinio bloko viduje, suvaržyti ir slopinami. Pirmiausia tai pasakytina apie tikinčiųjų skaičiumi tarp visų ortodoksų Bažnyčių didžiausią Maskvos patriarchatą, bet taip pat apie Gruzijos, Rumunijos, Bulgarijos, Serbijos, Albanijos, Lenkijos, Čekijos ir Slovakijos ortodoksus. Bet ir paties Konstantinopolio patriarchato padėtis dažnai buvo nepavydėtina. Paskutinė radikali teologinė diskusija ortodoksų Bažnyčioje vyko 14 amžiuje, tad ir būsimas Susirinkimas nespręs kokio ypatingo doktrinos ar liturginio klausimo, bet nagrinės tvarkos ir santykio su dabartinėmis realijomis  klausimus. Šiuo požiūriu ir jį, analogiškai Vatikano II Susirinkimui, jį galima pavadinti „sielovadiniu“. Susirinkimas prasidės birželio 19 dieną, švenčiant Sekmines pagal ortodoksų kalendorių, ir tęsis beveik dvi savaites. (Vatikano radijas)