Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Vatikanas / Įvykiai

Naujasis Šventosios Žemės Kustodas t. Francesco Patton OFM


Šventasis Sostas patvirtino Pranciškonų generalinės vyresnybės sprendimą: Trento pranciškonų provincijos ministras t. Francesco Patton OFM bus naujuoju Šventosios Žemės Kustodu. 52 metų italas iš šiaurės rytų Italijos Trento arkivyskupijos pakeis t. Pierbattista Pizzaballa, kuris Kustodo pareigas ėjo pastaruosius 12 metų.

Nominuotasis Kustodas t. Francesco Patton yra gana plačiai žinoma asmenybė jo gimtajame krašte ir vyskupijoje kaip dėstytojas, nemažiau ir socialiniuose tinkluose kaip komentatorius ir rekolekcijų vedėjas. Pav. portale  reginamundi.info galima klausytis jo trumpų konferencijų – meditacijų apie šv. Damijono kryžių, o Youtube žiūrėti popiežiaus Pranciškaus enciklikos apie rūpinimąsi bendraisiais namais „Laudato si“ pristatymą. Dar visai neseniai Trento vietinė spauda spėliojo ir net turėjo vilčių, kad t. Francesco Patton, kaip žinomas pamokslininkas ir veiklus sielovadininkas būtų paskirtas Trento arkivyskupu.

T. Francesco Patton gimė Vigo Meano, Trento arkivyskupijoje, 1963 metų gruodžio 23 dieną, priklauso Šiaurės Italijos Šv. Antano mažesniųjų brolių provincijai, pirmuosius įžadus davė 1983 metais, nuolatinius – 1986 metais, įšventintas kunigu 1989, baigė socialinės komunikacijos mokslus Popiežiškajame saleziečių universitete 1993 metais.

Naujasis Kustodas yra ėjęs įvairias atsakingas pareigas tiek savo provincijoje, tiek pranciškonų ordine. Du kartus ėjo Generalinės kapitulos generalinio sekretoriaus (2003 ir 2009), kaip ir Generalinio Vizitatoriaus (2003) pareigas. Lig pat paskyrimo Šventosios Žemės Kustodu buvo Trento šv. Vigilijaus provincijos ministras, o nuo 2010 iki 2013 metų Italijos ir Albanijos provincijų ministrų  konferencijos pirmininkas.

Trento arkivyskupijoje t. Francesco Patton yra buvęs kunigų tarybos ir pastoracinės tarybos sekretoriato nariu, Trento teologijos akademijos socialinės komunikacijos dėstytojas, arkivyskupijos savaitraščio, diecezinio radijo, katalikų televizijos „Telepace“ bendradarbis.

Šventosios Žemės Kustodas vadovauja Pranciškonų provincijai Artimuosiuose Rytuose. Jos teritorinė jurisdikcija apima krikščionių bendruomenes Izraelyje, Palestinoje, Sirijoje, Jordanijoje, Libane, Kipre ir Rodi saloje Graikijoje. Šventosios Žemės Kustodas oficialiai yra Siono Kalno Gvardijonas. Provincijoje darbuojasi per tris šimtus pranciškonų iš trisdešimties šalių. Provincija atsakinga už sielovadą regiono šventovėse, įskaitant Jeruzalėje Jėzaus kapo, Betliejuje Jėzaus užgimimo ir Nazarete Apreiškimo Marijai bazilikas, priima piligrimus iš viso pasaulio atvykstančius į vietas, kuriose gyveno ir mokė Jėzus ir jo apaštalai, vadovauja kelioms Šventosios Žemės aukštosioms mokykloms.

Šventosios Žemės Kustodijos pradininkas yra Šv. Pranciškus Asyžietis, kuris XIII amžiuje įsteigė Šventosios Žemės Misiją ir provinciją Kipre, Sirijoje, Palestinoje ir Egipte. (Vatikano radijas)