Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Pasninko ir maldos diena Venesueloje už taiką ir susitaikymą


Venesuelos Vyskupų konferencija pakvietė atsiliepti į krašte aštrėjančią ekonominę krizę ir augantį socialinių neramumų pavojų dalyvavimu rugpjūčio 2-ąją pasninko ir maldos dienoje už taiką ir susitaikymą. Episkopato paskelbtą Pasninko ir maldos iniciatyvą parėmė kardinolas Jorge Urosa, Karakaso arkivyskupas. Venesuelos ganytojai paprašė gyventojų melsti Dievo pagalbos, kad būtų įveiktas politinis, ekonominis ir socialinis sunkmetis. Kunigai, diakonai, vienuoliai ir pašvęstieji, seminaristai, bažnytinių judėjimų atstovai ir eiliniai tikintieji buvo raginami antradienį dalyvauti Mišiose,  Mišparuose, Rožinio pamaldose visose krašto bažnyčiose, parapijose ir koplyčiose.

Vyskupai paragino ypač melstis už solidarumą ir brolystę, kad būtų išspręstas maisto ir vaistų stygius nacionaliniu mastu bei pavesti Dievui savo asmeninius sunkumus. Vyskupai taip pat parašė melstis už politinį krizės sprendimą, gyventojų ir jų turto apsaugojimą nuo plintančio nusikalstamumo, už politinių kalinių išlaisvinimą, už ligonius ir ypač visus, kurie nebegali gauti gydymui reikalingų medikamentų, bet taip pat už mirusiuosius ir ypač už tuos, kurie tapo neapykantos, nusikalstamumo ir neteisingumo aukomis ir už krašto santarvės ugdymą.

Venesuelos ganytojai atskirai kreipėsi į savo kunigus su prašymu, kad ugdytų socialinį santūrumą ir ramybę, vengtų politinių pasisakymų ir veiksmų, priminė kunigams, kad būtų kaip visų tėvai ir taikos kūrėjai kiekvienoje situacijoje.

Popiežius Pranciškus, sekmadienį grįždamas iš Krokuvos, lėktuve surengtoje spaudos konferencijoje buvo užklaustas ir apie galimą Šventojo Sosto tarpininkavimą pokalbiuose Venesueloje. Jau kurį laiką spėliojama ar Šventojo Sosto atstovas pakviestas ar ne dalyvauti su kitais tarptautiniais tarpininkais dialoge Venesueloje. Popiežius patvirtino, kad buvo kalbėta apie galimą susitikimą ir kad dabar apie tai svarstoma, tačiau ligi šiol nepaaiškėjo, ar to pageidauja Venesuelos vyriausybė. Popiežius paminėjo ir tokiais atvejais iškylančias sąlygas, prisiminė malonų susitikimą su Venesuelos prezidentui Maduro prieš pora metų ir kad po kito neįvykusio susitikimo jam pasiuntė laišką. (Vatikano radijas)