Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Popiežiaus užuojauta Šiaurės Airijoje mirus vyskupui E. Daly


Popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą mirus buvusiam Šiaurės Airijos Derry vyskupijos ganytojui vyskupui Edwardui Daly.

Vyskupas Daly išgarsėjo per vadinamąjį Kruviną sekmadienį – vieną tragiškiausių Šiaurės Airijos istorijos įvykių, kuomet 1972 m. sausio 30 d. britų kariuomenė atidengė ugnį į manifestantų minią ir nužudė 13 žmonių. Edwardas Daly tuo metu buvo Derry katedros klebonas. Tą dieną katedra tapo išsigandusių žmonių prieglobsčio vieta. Katedroje buvo suteikia pirmoji pagalba sužeistiesiems, o juos slaugantis kunigas Daly tapo Bažnyčios artumo nelaimės ištiktiems žmonėms ikona.

Ketvirtadienį vykusioms vyskupo Edwardo Daly laidotuvėms vadovavo dabartinis  Derry vyskupas Donaldas McKeownas. Prieš laidotuvių Mišių pradžią, apaštališkosios nunciatūros Dubline sekretorius perskaitė popiežiaus Pranciškaus laišką. Popiežius mini uolaus vyskupo tarnystę siekiant taikos ir teisingumo Šiaurės Airijoje; meldžiasi už velionį vyskupą bei visus kas liūdi dėl netekties; visiems laidotuvių dalyviams suteikia apaštališkąjį palaiminimą.

Laidotuvėms vadovavęs dabartinis Derry vyskupas Donaldas McKeownas savo pirmtaką prisiminė kaip uolų ganytoją, pavyzdingą kunigą, tarnavusį Dievui ir žmonėms, atvirą visiems, drąsiai skelbusi taikos Evangeliją labai sunkiais laikais.

Edwardas Daly gimė 1933 m. Šiaurės Airijoje. 1957 m. jam suteikti kunigystės šventimai. Kunigo tarnystę atliko įvairiose Šiaurės Airijos parapijose tai laikais kai konfliktas tarp Šiaurės Airės prijungimo prie Airijos Respublikos reikalaujančių airių katalikų ir Didžiajai Britanijai lojalių vietinių anglikonų bei britų policijos ir kariuomenės buvo pasiekęs aukščiausią laipsnį.

Tapęs Derry katedros klebonu, kun. Daly atsidūrė paties kruviniausio epizodo – Kruvino sekmadienio įvykių centre. Britų parašiutininkai, atsiųsti 1972 m. sausio 30 d. išvaikyti taikingos demonstracijos, ėmė šaudyti į žmonių minią. Žuvo 13 žmonių, tarp jų 6 nepilnamečiai. Dar vienas sunkiai sužeistas demonstracijos dalyvis mirė po kelių dienų. Dery katedra ir jos klebonas atsidūrė kruvinų įvykių centre. Jis stengėsi sulaikyti šaudančius kareivius, gelbėjo sužeistus žmones.

Po dvejų metų, 1974-ųjų sausį, popiežius Paulius VI katedros kleboną kunigą Edwardą Daly paskyrė Derry vyskupu. Derry vyskupijai jis vadovavo beveik du dešimtmečius. Atsistatydino iš pareigų 1993 m. dėl blogos sveikatos. Šiaurės Arijos katalikų labai gerbiamas ir mylimas ganytojas mirė šios savaitės pirmadienį, rugpjūčio 8 d. (Vatikano radijas)