Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Salvadore prasideda pal. arkivyskupo Romero metai


Centrinės Amerikos valstybėje Salvadore rugpjūčio 15-ąją prasideda pal. Oskaro Arnulfo Romero metai, kurie tęsis dvylika mėnesių iki 2017-ųjų Žolinės. Romero metai paskelbti Bažnyčios kankinio arkivyskupo gimimo šimtmečio jubiliejaus proga.

Pal. Oskaras Arnulfas Romero, San Salvadoro arkivyskupas nuo 1977 iki mirties 1980 metais, gimė 1917 metų rupučio 15 dieną Ciudad Barrios mieste, rytiniame Salvadore, netoli sienos su Hondūru. Salvadoro arkivyskupijos kunigas, vėliau vyskupas augziliaras, būdamas Salvadoro sostinės arkivyskupu garsėjo kaip „bebalsių balsas“ karinio režimo valdymo metais. Ganytojas drąsiai kalbėjo apie žmogaus teisių pažeidimus Salvadore. Romero buvo nušautas prie altoriaus kai aukojo Šv. Mišias nedidelėje sostinės koplyčioje 1980  kovo 24 dieną. Arkivyskupas Oskaras Arnulfas Romero Bažnyčios palaimintuoju paskelbtas 2015 metų gegužės 23 dieną.

„Salvadoro arkivyskupas Romero buvo uolus vyskupas , mylėdamas Dievą ir tarnaudamas broliams jis tapo Kristaus Gerojo Ganytojo atvaizdu“, parašė laiške beatifikacijos proga popiežius Pranciškus. Pasak jo, palaimintasis primena, kad Bažnyčia yra Dievo šeima, kurioje negali būti pasidalijimo. Bažnyčia taip pat šiandien pašaukta būti taikos ir solidarumo kūrėja. Bažnyčia pašaukta būti turtinga gailestingumu ir tapti susitaikymo raugu visuomenei, parašė laiške Salvadoro arkivyskupui Jose Luis Escobar popiežius Pranciškus.

„Arkivyskupas Romero kūrė taiką meilės galia ir paliudijo tikėjimą kraštutine gyvybės auka. Sunkaus sugyvenimo laikais Salvadoro arkivyskupas Romero mokėjo vesti, ginti ir saugoti savo kaimenę, buvo ištikimas Evangelijai bendrystėje su visa Bažnyčia. Romero tarnystė pasižymėjo ypatingu atidumu vargšams ir atstumtiesiems. O mirdamas, kai aukojo meilės ir susitaikymo Švenčiausiąją Auką, patyrė malonę pilnutinai susitapatinti su Tuo, kuris atidavė gyvybę už savo ganomuosius“, parašė popiežius Pranciškus drauge išreiškęs viltį, kad Romero sudaiginta kankinystės sėkla sutvirtins visą salvadoriečių tautą ir priartins Salvadore nacionalinį susitaikymą.

Panamos kardinolas, David vyskupijos ganytojas, Jose Luis Lacunza neseniai pranešė, kad pal. arkivyskupas Oskaras Arnulfas Romero bus Pasaulinių Jaunimo Dienų Panamoje 2019 metais globėjas. (Vatikano radijas)