Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Kinija. Zhejiang provincijoje dvasininkams uždrausta lankyti ligonius


Jau pora metų Zhejiang provincijos Kinijoje ir jos sostinės Wenzhou pavadinimai mirga krikščioniškų naujienų portalų antraštėse dėl vajaus prieš kryžius ant bažnyčių ar maldos namų, dažniausiai protestantiškų, bet taip pat ir katalikiškų. Šiame regione yra viena iš didžiausių krikščionių bendruomenių visoje Kinijoje koncentracija, o Wenzhou kartais pavadinamas „kinų Jeruzale“. Tačiau oficialiai ateizmą išpažįstančiai vienvaldei komunistų partijai tai, matyt, kelia susierzinimą. Nors represijos, palyginus su praėjusiais dešimtmečiais, yra gerokai švelnesnės, tačiau jėgos nevengiama. Buvo daug susidūrimų tarp tikinčiųjų bendruomenių, kurios gyvu žiedu apsupdavo savo maldos namus, ir pajėgų, atsiųstų jėga nuimti kryžius, kartais lydimų šimtų policininkų ir sunkiosios technikos. Ne kartą buvo nugriauti ne vien kryžiai, bet ir bokšteliai ar varpinės, suradus įvairių formalių pretekstų – klaidą statybų dokumentuose arba paprasčiausiai pareiškiant, kad toks griovimas yra „urbanistinis pagražinimas“. Jei priešinimasis griovimams tikintiesiems dažnai kainuoja smūgį lazda ir, vėliau, baudą ar trumpalaikį areštą, tai du vienos protestantų bendruomenės lyderiai, vyras ir žmona, Bao Guohua ir Xing Wenxiang, buvo nuteisti 14 ir 12 metų įkalinimo bausmėmis.

Tačiau šiomis dienomis pasirodė pranešimų apie naują valdžios nurodymą ir apribojimą krikščionims: „religinės veiklos ligoninėse draudimą“. Kitaip tariant, nei krikščionys ligoniai gali pasikviesti savo bendruomenės narius, pastorių ar kunigą, nei šie gali juos aplankyti, kad kartu pasimelstų ir sustiprintų. Jei ir seniau nebuvo tokio lankymo įteisinimo, taip pat nebuvo ir įsakmaus draudimo, ligonių lankymas dažniausiai buvo toleruojamas, ypač jei vykdomas diskretiškai. O dabar, pagal naują įsaką, kiekvienas ligonis prieš paguldant į ligoninę bus supažindinamas su šiuo draudimu.

Agentūrai RFA vienas protestantų pastorius komentavo, kad tai dar vienas valdžios kišimasis į žmonių religinius įsitikinimus, nors šalies konstitucija pripažįsta religijos laisvę, laisvę turėti arba neturėti religinių įsitikinimų. Jis apgailestavo, kad iš ligonių, kartais jau mirties patale, atimama galimybė gauti paguodą ar padrąsinimą iš savo bendruomenės narių, pagalbą priimti savo trapumą ar savo mirtingumą.

Dažnai primenama, kad milžiniškoje Kinijos valstybės teritorijoje krikščionių situacija miestuose, regionuose ar provincijose gali labai skirtis, tai nemažai priklauso ne vien nuo centrinės, bet ir nuo vietinės valdžios nuostatų. Tačiau dabar nerimaujama, kad valdžia įvairiais lygiais stengsis labiau suvaržyti krikščionių bendruomenes ir kitose provincijose, ne vien Zhejiango. Nors oficialių duomenų nėra, yra spėjimų, kad visoje Kinijoje galėtų būti beveik 70 milijonų protestantų ir beveik dešimt milijonų katalikų. (Vatikano radijas)