Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Venesuelos vyskupai: gerbkite gyventojų teisę protestuoti


Venesuelos vyskupų konferencija parėmė gyventojų protestus dėl krašto sunkios padėties. Sostinėje Karakase ir kituose miestuose rugsėjo 1-ąją rengiamos protesto demonstracijos yra pateisinamos ir teisėtos, pažymėjo pareiškime Vyskupų konferencijos vadovybė, patikindama, kad gyventojų keliami reikalavimai grįsti konstitucine teise. Episkopato prezidiumas pristatė Bažnyčios nusistatymą dėl gyventojų protestų penkiais pareiškimo punktais. Vyskupai visų pirma išsakė viltį, kad valstybės institucijų atstovai gerbs teisėtus politinio pobūdžio protestus, apsaugos jų dalyvius bei užtikrins, kad mitinguose vyrautų taikos, santarvės, pakantos ir pagarbos atmosfera. Valstybė turi gerbti piliečių žodžio laisvę, asmens neliečiamybę ir bendrąjį gėrį, sakoma antrajame punkte, o trečiajame primintas visų krašto vyskupų paraginimas: „Viešpats myli žmogų, kuris laikosi teisumo reikalavimų“, kuriame sakoma, jog dabartiniams Venesuelos poreikiams būtini teisingi atsakymai. Vyskupai drauge pakvietė, kad visi piliečiai, nepaisant socialinės padėties ir politinių įsitikinimų, išsakytų savo nusistatymą gerbdami priešingai manančiųjų mintis. Ketvirtame punkte Venesuelos ganytojai užtikrino savo artumą visiems piliečiams, ypač skurstantiems ir priminė koks svarbus krikščionių pasauliečių vaidmuo kuriant krašto taiką, ypač politikų ir socialinių darbuotojų; juos paskatino dėti visas pastangas, kad susitikimo kultūra ir konstruktyvus dialogas virstų tikrove Venesueloje. Paskutinį puntą vyskupai skyrė kunigams, paprašydami, kad pastoraciniuose centruose organizuotų pamaldas už visų venesueliečių taiką ir gerovę, skatintų visų santarvę, susipratimą ir neliečiamumą, ypač vargšų ir stokojančiųjų, kad kaip Gailestingumo metų ženklą įsteigtų parapijinius „Caritas“ ten, kur jų nėra ir priminė, kad kunigai, pašaukti visiems tarnauti ir būti tėvais, privalo susilaikyti nuo dalyvavimo politinėje ir partinėje veikloje. Pareiškimą pasirašė sostinės Karakaso arkivyskupas kardinolas Jorge Urosa Savino, Vyskupų konferencijos garbės pirmininkas, arkivyskupas Diego Rafael Padron Sanchez, Cumana vyskupijos ganytojas ir Venesuelos vyskupų konferencijos pirmininkas ir dar trys vyskupų konferencijos vadovai. (Vatikano radijas)