Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Vatikanas / Dokumentai ir potvarkiai

Popiežius suderino Lotynų ir Rytų Bažnyčių Kanonų teisės kodeksus


Ketvirtadienį Vatikane paskelbtas popiežiaus Pranciškaus motu proprio „Concordia Codici“, kuriuo įvedama keletas pataisų į lotų apeigų Katalikų Bažnyčioje galiojantį Kanonų teisės kodeksą ir Rytų Bažnyčių kanonų teisės kodeksą. Įvedamų pataisų tikslas – pašalinti kai kuriuos smulkius kodeksų prieštaravimus, iškylančius visų prima mišrių santuokų atvejais ar tikinčiųjų migracijos sąlygomis.

Popiežiaus įvestomis pataisomi aiškiau apibrėžtas krikštijamo žmogaus priklausymas savo bažnytinei bendruomenei, nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje ir kurios katalikiškos konfesijos kunigas suteikė krikšto sakramentą. Taip pat patikslinamos sąlygos, kuriomis katalikų kunigas gali suteikti krikštą vaikui, kurio tėvai priklauso kitai Bažnyčiai. Išspręstas taip pat neaiškumas buvęs tais atvejais, kai Rytų katalikų bendruomenės nariams teikiama santuoka lotynų apeigų katalikų parapijoje. Vakarų Bažnyčioje galiojantis Kanonų teisės kodeksas nurodo, kad santuoką laiminti gali ne tik vyskupas ar kunigas, bet ir diakonas. Rytų Bažnyčių kodeksas neleidžia diakonui laiminti santuokos, tad popiežiaus įvesta pataisa patikslinama, kad jei rytų apeigų katalikas tuokiasi lotynų apeigų bažnyčioje, santuoką laiminti privalo kunigas.

Popiežiaus įvestomis pataisomis taip pat pašalinti neaiškumai lietę netinkamumo priimti šventimų sakramentą atvejus. Lotynų Bažnyčios kanonų teisės kodeksas numato tam tikras kliūtis, tam tikrus sunkius nusikaltimus, kuriuos padariusiam asmeniui negalima teikti šventimų. Vienas tokių atvejų yra aktyvus prisidėjimas prie aborto. Lig šiol nebuvo aiškiai apibrėžta kaip žiūrėti į galimus buvusius nusikaltimus asmens, kuris į katalikų Bažnyčią perėjo iš kitos Bažnyčios: ar kliūtys neleidžiančios teikti šventimus turi būti skaičiuojamos tik nuo tapimo kataliku momento ar nuo anksčiau? Popiežius patikslina, kad draudimas teikti šventimus galioja ir tuomet jei nusikaltimas padarytas prieš tampant kataliku. Pirmenybė teikiama tiesai apie faktą, o ne konfesinei priklausomybei. (Vatikano radijas)