Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Arkivyskupas Pizzaballa OFM Jeruzalėje


Naujasis Jeruzalės lotynų patriarchato ganytojas arkivyskupas Pizzaballa OFM rugsėjo 21 dieną pradėjo savo tarnystę įžengimu į Jeruzalę. Arkivyskupas oficialiai perėmė Jeruzalės Lotynų patriarchato Apaštališkojo administratoriaus „sede vacante“ pareigas, jam suteiktas liepos 15 dieną, ir tik po to rugsėjo 10 dieną buvo konsekruotas savo gimtinėje Bergame, šiaurės Italijoje.

51 metų amžiaus arkivyskupo Pierbattista Pizzaaballa ingresas įvyko trečiadienio popietę, jam įžengus į Šventąjį Miestą pro Jafos vartus, kur buvo sutiktas tikinčiųjų. Prieš ingresą arkivyskupas susitiko su spaudos atstovais, kuriems papasakojo apie savo pastoracinės veiklos Jeruzalėje programą. Apie ją arkivyskupas kalbėjo taip pat per katedroje švęstus Mišparus. Ganytojas patikino, kad svarbiausias jo uždavinys yra skatinti Šventosios Žemės krikščionių dialogą, tarpusavio ir su kitomis grupėmis.

Tai nėra paprastai įgyvendinamas uždavinys, nes Jeruzalėje, kaip visoje Šventojoje Žemėje netrūksta gilių pasidalijimų ir sunkumų. Arkivyskupas, kuris pastaruosius dvylika metų gyveno Šventojo Žemėje eidamas Pranciškonų kustodo pareigas sakė, kad šie labai dideli sunkumai yra nuolat pastebimi, tiek politiniame socialiniame gyvenime, tiek politiniame konflikte, kuris kliudo visiems gyventi, žeidžia orumą ir negerbia pamatinių žmogaus teisių. Tai matome taip pat Bažnyčių tarpreliginiuose santykiuose, kaip ir mūsų Bažnyčių viduje, sakė arkivyskupas Pizzaballa.

Anot arkivyskupo, gali atrodyti, kad Jeruzalėje apsigyveno velnias, kuris yra visokio pasidalijimo priežastis. Tačiau kaip tik tokiame sudėtingame kontekste esame kviečiami būti Bažnyčia be iliuzijų, perduodant mūsų vienybės liudijimą. Todėl pasidalijimo ir nesantaikos kontekste pirmiausiai reikalingas vienybės liudijimas, kuris prasideda nuo mūsų, mūsų namų viduje. Turim darbuotis su kitomis Bažnyčiomis ir bendruomenėmis vardan bendrystės ir darnos, tačiau negalime pasaulio mokyti dialogo jeigu tarp mūsų viešpatauja pasidalijimas ir nepasitikėjimas, pasakė arkivyskupas Pizzaballa, OFM, Jeruzalės Lotynų patriarchato Apaštališkasis administratorius. (Vatikano radijas)