Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Vatikanas / Įvykiai

Popiežius vadovaus koordinaciniam posėdžiui dėl pagalbos Sirijai ir Irakui


Sirijoje ir Irake keturi milijonai žmonių pragyvena iš katalikiškų labdaros organizacijų tiekiamos tiesioginės paramos. Abiejose konflikto zonose ir kaimyninėse šalyse, į kurias atvyko daug pabėgėlių, darbuojasi apie dvylika tūkstančių pagalbą teikiančių asmenų. Šiuose pagalbos veiksmuose katalikų Bažnyčia atlieka pirmaeilį vaidmenį, paskyrusi du šimtus septynis milijonus dolerių pagalbos veiksmams 2015 metais, pranešė mons. Giampietro Dal Toso, Popiežiškosios tarybos „Cor Unum“ sekretorius. Tarybos nariai ketvirtadienį penktąjį kartą posėdžiaus su katalikiškų karitatyvinių organizacijų atstovais dėl tolimesnių pagalbos veiksmų koordinavimo Sirijoje ir Irake. Susitikime taip pat dalyvaus abiejų kraštų bažnytinių bendruomenių atstovai. „Cor Unum“ tarybos posėdis ketvirtadienį bus išskirtinis tuo, kad jo darbus asmeniškai pradės popiežius Pranciškus.

Vien tik Sirijoje per karą ligi šio žuvo du šimtai septyniasdešimt tūkstančių žmonių, praneša JTO. Pagal naujausius statistinius duomenis yra aštuoni milijonai septyni šimtai tūkstančių Sirijos pabėgėlių ir dar apie trys milijonus keturis šimtus tūkstančių Irako pabėgėlių.

Popiežiškosios tarybos „Cor Unum“ sekretorius pasakė Vatikano dienraščiui „l’Osservatore Romano“, kad Popiežiškoji taryba tolesnius Bažnyčios pagalbos veiksmus Sirijoje ir Irake nuspręs pagal popiežiaus direktyvas. Sprendimus dėl tenykštės situacijos darys Vatikano valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin. Planuojamas susitikimas su JTO Generalinio sekretoriaus ypatinguoju pasiuntiniu Sirijos klausimams Staffan de Mistura. Po to Popiežiškosios tarybos „Cor Unum“ posėdžio dalyviai, iš viso apie aštuoniasdešimt asmenų, pasiskirstys į darbo grupes konkretiems planams aptarti. Posėdyje be tarybos narių ir katalikiškų karitatyvinių organizacijų atstovų dalyvaus Apaštališkieji nuncijai Sirijoje ir Irake, vietinių vyskupijų ir vienuolijų atstovai.

Tarybos sekretorius be to atkreipė dėmesį, kad Katalikų Bažnyčios vykdomi taikos ugdymo ir pagalbos suteikimo veiksmai susilaukia vis didesnio pripažinimo ir vertinimo, tiek JTO-oje, tiek pavienėse valstybėse. Tarptautiniu mastu ypač vertinamas katalikų Bažnyčios karitatyvinių organizacijų kapiliariškumas. Ne paslaptis, kad reikšminga pagalbos dalis suteikiama per vietinius vyskupus, kunigus, vienuolius, kurie yra pasilikę karo zonoje su vietiniais gyventojais, juos palaikydami dvasiškai ir materialiniai, pažymėjo mons. Dal Toso. (Vatikano radijas)