Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Anglikonų centro jubiliejus Romoje ir Mišparai su popiežiumi


Anglikonų centras Romoje švenčia 50 metų jubiliejų ir šia proga į Amžinąjį Miestą atvyksta anglikonų primas ir Kenterberio arkivyskupas Justin Welby, lydimas keliolikos kitų anglikonų vyskupų ir arkivyskupų iš įvairių pasaulio kraštų. Anglikonų centro jubiliejus bus švenčiamas ekumeniškai, kartu su katalikų vyskupais ir popiežiumi Pranciškumi.

Šis Centras buvo įsteigtas 1966 metais būtent su ekumenine intencija, po tuometinio anglikonų primo Michaelo Ramsey ir popiežiaus Pauliaus VI susitikimo. Po Vatikano II Susirinkimo katalikų Bažnyčia pradėjo aktyvų dialogą su įvairiomis Bažnyčiomis, taip pat anglikonų, kuri jai yra itin artima savo liturgija, teologija ir bažnytine struktūra. Tad Anglikonų centras Romoje buvo įsteigtas tam, kad būtų dar vienas tiltas tarp dviejų Bažnyčių ir krikščionių bendruomenių. Beje, anglikonų primas Welby simboliškai mūvės tą patį žiedą, kuri brolybės vardu Paulius VI padovanojo Kenterberio arkivyskupui Ramsey.

Anglikonų centro jubiliejaus programa apima, spalio 5-ąją, pusės dienos trukmės seminarą Popiežiškajame Grigaliaus universitete apie katalikų ir anglikonų santykius. Kaip minėta, tarp anglikonų ir katalikų labai daug bendrumo, tačiau per pastaruosius keliolika metų greta senų skirtumų atsirado naujų: anglikonai įteisino moterų kunigystę, kai kurios anglikonų Bažnyčios pasaulyje priėmė nuostatas moraliniais klausimais, kurios nesuderinamos su katalikų Bažnyčios mokymu.

Anglikonų centro jubiliejaus kulminacija bus bendri anglikonų ir katalikų mišparai vienoje iš senųjų Romos bažnyčių, dedikuotą šv. Grigaliui, stovinčioje ant Čelio kalvos. Ši vieta yra tiesiogiai susijusi su krikščionybės Anglijoje istorija. VI amžiaus antroje pusėje kilmingos šeimos atžala Grigalius, tapęs vienuoliu, savo šeimai priklausiusia nuosavybę ant Čelio kalvos pavertė vienuolynu. Vėliau išrinktas popiežiumi ir į istoriją patekęs Grigaliaus Didžiojo vardu, jis šio vienuolyno priorą Augustiną ir dar keturias dešimtis vienuolių pasiuntė, gavęs tuometinio karaliaus kvietimą, į Angliją, naujam evangelizavimui, šiek tiek aprimus sumaiščiai, kuri lydėjo Romos imperijos žlugimo dešimtmečius. Augustinas įsikūrė būtent Kenterberio vietovėje, čia pastatė pirmąją katedrą, kurios įpėdinė yra dabartinė Kenterberio katedra, anglikonų Bažnyčios dvasinis centras. Kai britų piligrimai atvyksta į Romą, jie lanko šv. Grigaliaus Čelio kalvoje bažnyčią. Daug kartų joje įvyko bendri anglikonų ir katalikų susitikimai, kaip ir šį kartą: popiežius Pranciškus ir arkivyskupas Welby kartu vadovaus spalio 5 dienos Mišparams. Giedos bendras choras, sudarytas iš Siksto koplyčios Vatikane ir Kenterberio katedros Anglijoje chorų narių.

Kita dieną, spalio 6-ąją, popiežius ir arkivyskupas susitiks dar kartą, šį kartą privačiai, Vatikane, o vėliau numatytas anglikonų primo susitikimas su kitais Šventojo Sosto pareigūnais. (Vatiknao radijas)