Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Senas albanų kunigas, kankinys, pakeltas kardinolu


Tarp tų, kurie lapkričio 19 dieną taps kardinolais, yra nemažai ganytojų, kurie vadovauja didžiulėms vyskupijoms įvairiuose kraštuose ir kuriems popiežius Pranciškus norėjo suteikti didesnę galimybę duoti savo indėlį visai visuotinei Bažnyčiai ateinančiais metais. Tačiau kuklaus ir paprasto senelio kunigo iš Albanijos atvejis yra kitas – kardinolystė jam suteikta už krikščionišką herojiškumą.

Popiežius Pranciškus su kunigu Ernestu Simoni susipažino asmeniškai per savo vizitą Albanijoje 2014 metais, kai šis pasakė liudijimą apie savo gyvenimą komunistinėje Albanijoje, kuri didžiavosi, kad savo ateizmu pranoko Sovietų Sąjungą ir Kiniją. Ką tai reiškia praktikoje, atsimena ir Bažnyčia Lietuvoje.

Nepaisant labai priešiško ir agresyvaus režimo, 1956 metais Ernestas pogrindyje gavo kunigystės šventimus ir po kelerių metų už tai turėjo sumokėti: režimas jį suėmė, kankino, pasmerkė mirčiai ir tik paskutinę akimirką pakeitė šią bausmę įkalinimu 25 metams, kurią kunigas atliko su kaupu. Ir išėjęs iš kalėjimo jis išliko „liaudies priešu“, duonai uždirbdamas mūrininko, žemės kasėjo, nuotekų kanalų prižiūrėtojo darbu. Padėtis pasikeitė tik 1990 metų rugsėjį.

Tačiau ne vien  įkalinimo faktas, kaip visi matė, sujaudino ir sugraudino popiežių Pranciškų, o tai, kad nepaisant visko ir žinodamas, kaip rizikuoja, t. Ernestas Simoni sugebėjo išlikti kunigu, aukoti Mišias, paguosti kitus kalinius ir vesti juos, maldoje priimti visus tenkančius išbandymus.

„Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta. Kiek kartų kalbėjau šią psalmę... Atėjus religinei laisvei Viešpats man padėjo tarnauti kaimuose ir sutaikyti su Kristaus kryžiumi daug keršto norinčių žmonių, šalinant neapykantą ir velnią iš žmonių širdžių“, tuosyk sakė kunigas. O popiežius, grįždamas iš Albanijos, lėktuve buvusiems žurnalistams pasakė, kad „girdėti kankinį kalbant apie savo kankinystę yra stipri patirtis. Manau, kad visus sujaudino šie liudytojai, kurie kalbėjo taip paprastai ir nuolankiai, tarsi pasakotų apie kito gyvenimo istorijas“.

Vatikano Radijas susisiekė su albanų kunigu, kuris pasakė, kad apie savo paskyrimą kardinolu išgirdo žiūrėdamas sekmadienio vidudienio maldą, kurios metu popiežius išvardijo naujus kardinolus, per televiziją. Jis pakartojo, kad jo gyvenime viskas yra „darbas ir nuopelnas tik mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus ir šventosios Dievo Motinos“. (Vatikano radijas)