Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Vatikanas / Dokumentai ir potvarkiai

Keturi nauji Garbingieji Dievo tarnai


Dievo tarnais šnekamojoje kalboje kartais vadinami kunigai; taip pat ir vienas popiežiaus titulų yra „Dievo tarnų tarnas“. „Dievo tarnu“ galime visiškai pagrįstai pavadinti kiekvieną žmogų, kuris stengiasi tarnauti Dievui. Tačiau bažnytinėje kalboje terminas „Dievo tarnas“ turi ir labai konkrečią reikšmę – tai pavyzdingai gyvenęs krikščionis, kuriam pradedama skelbimo palaimintuoju ir šventuoju byla. O terminas „Garbingasis Dievo tarnas“ reiškia, kad Šventųjų skelbimo kongregacija jau užbaigė tyrimą ir nustatė, kad kandidatas į palaimintuosius ir šventuosius yra vertas pripažinimo palaimintuoju. Šio bylos etapo pabaigą fiksuoja „herojiškųjų dorybių“ arba kankinystės dekretas, kurį Kongregacija skelbia gavusi popiežiaus pritarimą. Jei kandidatas į palaimintuosius ir šventuosius paaukojo gyvybę už tikėjimą, tuomet jis oficialiai pripažįstamas kankiniu ir popiežius nustato jo skelbimo palaimintuoju datą. Tuo atveju kai kandidatas į palaimintuosius nepaguldė galvos už Kristų, tačiau gyvenime radikaliai taikė Evangelijos mokymą, tuomet pripažįstamos jo „herojiškos dorybės“. Jis tituluojamas „Garbinguoju Dievo tarnu“ ir laukiama kol bus patvirtintas jo užtarimu įvykęs stebuklas. Vėliau palaimintojo skelbimui šventuoju visada reikia įrodyti dar vieną jo užtarimu įvykusį stebuklą.

„Garbingųjų Dievo tarnų“ titulai pirmadienį buvo suteikti keturiems kandidatams į palaimintuosius. Popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kard. Angelo Amato ir susipažinęs su tyrimo rezultatais, davė leidimą skelbti „herojiškų dorybių“ dekretus. „Garbingųjų Dievo tarnų“ vardai suteikti dviem ispanams kunigams, gyvenusiems dvidešimtajame amžiuje – Aloyzui Zambrano Blanco ir jėzuitui Tiburcijui Arnáiz Muñoz – o taip pat dviem italėms seserims vienuolėms – Marijai Teresei Spinelli ir Marijai Konstancijai Panas, kurių pirmoji gyveno devynioliktajame amžiuje, antroji – dvidešimtajame. Visais keturiais atvejais kanoninis tyrimas bus tęsiamas kai bus sulaukta stebuklo. (Vatikano radijas)