Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Vatikano diplomatas JTO apie tikrą vystymąsi ir smurtą prieš moteris


Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas JTO būstinėje Niujorke arkivyskupas Bernardito Auza aktyviai dalyvauja įvairiose diskusijose, kurios vyksta prasidėjus 71 šios tarptautinės organizacijos generalinei asamblėjai. Pastaruoju metu Vatikano diplomatas pasisakė apie tvarų (arba darnų) vystymąsi ir moterų būklę.

Jis priminė ir išreiškė paramą tam apibrėžimui, kuris pateiktas vystymosi iki 2030 metų plane, patvirtintame viso pasaulio lyderių – tikras vystymasis apima ir balansuoja ekonominį, socialinį ir aplinkos matmenis, centre esant žmogaus asmeniui. Tai reiškia, kad svarbu ne vien ekonominė kalba ir statistika, bet ir etiniai, dvasiniai ar religiniai veiksniai, be kurių sunku įsivaizduoti asmens brandą.

Konstatuojant, kad dabartinis mentalitetas ir institucijos neatitinka tokios sampratos, tame pat dokumente yra kalbama apie „paradigminį lūžį“. Arkivyskupas Auza primena, kad panašų raginimą daug kartų yra išreiškęs ir popiežius Pranciškus, vertindamas dabartinį ekonominį ir socialinį modelį.

Mums reikia išvengti, - sakė Šventojo Sosto delegacijos vadovas, - ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės analizės, kuri orientuota ne į asmenį, o į didžiausius finansinius pelnus. Toks ekonominis redukcionizmas niekada neatves prie pilno žmogiško išsivystymo, nes viską palenkia konkurencijos dėsniams ir darviniško, „išgyvena labiausiai prisitaikęs“ tipo ekonomikai. Tokia ekonomika nuolatos kuria ir didina nelygybę.

Šis argumentas, patikslino diplomatas, nėra prieš rinkų vaidmenį, prieš individualią valią, prieš verslo ir verslo žmonių svarbą klestinčiai visuomenei, bet už tai, kad ekonomikoje būtų integruoti žmogaus orumo ir bendrojo gėrio principai.

*

Kitoje diskusijoje arkivyskupas Auza kalbėjo apie moterų būklę pasaulyje, pabrėždamas visuotinį lygybės tarp vyro ir moters orumo principą. Šiuo požiūriu viena iš didžiausių ir skandalingų problemų išlieka smurto prieš moteris problema, dažniausiai namų aplinkoje. Diplomatas citavo duomenis, pasak kurių virš trečdalio pasaulio moterų yra patyrusių smurtą ar prievartą, ilgalaikę ar epizodinę. „Būtina kovoti ir įveikti šį apgailėtiną elgesį prieš moteris“, pabrėžė arkivyskupas Auza, primindamas, dar kartą, popiežiaus Pranciškaus žodžius, kuriais toks elgesys kvalifikuojamas kaip „niekingas“ ir iškraipantis pamatinį, labai svarbų, visam gyvenimui ženklą paliekantį asmenų santykį šeimoje. Vietoj to, kad šeima formuotų brolybei tarpusavyje ir su kitais žmonėmis, ji tampa nuoskaudos ir neapykantos aplinka.

Be smurto namų aplinkoje stebime ir naujas „socialinės agresijos“ formas, kurias moterys patiria ekonomikoje, politikoje, kultūroje, kurios moteris marginalizuoja ir išnaudoja. Be abejonės, ši daug formų ir išraiškų turinti prievarta prieš moteris, jų marginalizavimas, yra viena iš didžiųjų kliūčių pilnam žmogiškam vystymuisi.

Arkivyskupas Auza priminė gerai žinomą kontrastą: dideliuose pasaulio regionuose moterys atlieka pirmaeilį ekonominį ir socialinį vaidmenį, rodydamos kasdienį herojiškumą, tačiau yra diskriminuojamos atlyginimuose, kreditų gavime, nuosavybės klausimais, priėjime prie kitų resursų. Jų statusas ir teisės turi būti apginti.

Vatikano diplomatas paminėjo dar dvi problemas, kurių sprendime aktyviai prisideda platus katalikiškų švietimo ir karitatyvinių institucijų tinklas: moterų genitalijų apipjaustymą ir prekybą žmonėmis. Tai dar dvi prievartos prieš moteris formos, prieš kurias reikia kovoti. (Vatikano radijas)