Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Baltramiejus: reikia ekonomikos su žmogiškuoju veidu


Sekmadienį, spalio 30 dieną, ortodoksų Bažnyčios švenčia patriarcho Baltramiejus tarnystės Konstantinopolio soste dvidešimt penktąsias metines. Patriarchas sukakties proga pasiuntė žinią ortodoksų bendruomenėms visame pasaulyje, džiaugdamasis ilgos tarnystės darbais, patirtimis ir maldomis, užtikrindamas, kad į ateitį žengia su optimizmu ir viltimi.

Patriarchas žinioje išskirtinai paminėjo Šventąjį ir Didįjį Ortodoksų Bažnyčios suvažiavimą, kuris įvyko sutartinai su kitų ortodoksų Bažnyčių primais. Suvažiavimą Kretoje Baltramiejus pavadino didžiuliu istoriniu ortodoksų Bažnyčios ir kulminaciniu jo patriarchato įvykiu. Suvažiavimas atskleidė Ortodoksų Bažnyčios sinodinę tapatybę, parašė patriarchas, drauge primindamas visų pareigą, tiek dalyvavusiųjų, tiek negalėjusių dalyvauti, priimti ir įgyvendinti sinodinius sprendimus bei paskleisti ir ugdyti visų pasaulio ortodoksų vienybės dvasią.

Patriarchas pasidžiaugė tęsiamu dialogu su kitais krikščionimis ir religijomis, sielojosi dėl konfliktų ir teroristinio smurto bei krikščionių persekiojimo Artimuosiuose Rytuose, kvietė melstis už nukankintus krikščionis ir prašė atsakingųjų sustabdyti savo nusikalstamus veiksmus. „Nėra „šventojo“ karo; tik taika šventa ir visų galutinis tikslas“, patikino Baltramiejus. Jis laiške su skausmu prisiminė pabėgėlių, trokštančių geresnio gyvenimo ir naujos tėvynės išgyvenamus sunkumus, visą pasaulį apėmusią ekonominę ir socialinę krizę, didinančią prarają tarp vargšų ir turtingų. Pasak patriarcho Baltramiejaus, principas, pagal kurį ekonomika pati nustato savo taisykles, atskiriant ekonomiką nuo žmonijos poreikių, veda į spekuliaciją ir išnaudojimą. Vietoj savitikslės ekonomikos veiklos, Konstantinopolio patriarchas pasiūlė „ekonomiką su žmogiškuoju veidu“, grįstą evangeliniais teisingumo ir solidarumo principais.

Kiek išsamiau žinioje aptariamas patriarcho rūpestis kūrinijos apsauga, veikla, nuo pat pirmos dienos lydinti Baltramiejaus jau 25 patriarchinės tarnystės metus. Jis be kita ko apgailestavo ne tik dėl planetos žemės resursų išnaudojimo ir aplinkos teršimo, bet ir dėl kosmoso teršimo, sparčiai didėjant kosminės taršos apimčiai, kaip ir dėl kitų kosminių kūnų resursų išnaudojimo. Yra tik viena išeitis, sako žinioje patriarchas: radikalus mentaliteto pasikeitimas, perėjimas nuo savininkiškos ir naudotojiškos būsenos prie eucharistinio ir asketiško kūrinijos panaudojimo, šia dvasia ugdant jaunąsias kartas, kad aplinkos klausimai būtų sprendžiami jautriai, pagarbiai ir atsakingai. (Vatikano radijas)