Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Karmelitų palaimintasis t. Grialou: Noriu pamatyti Dievą


Šeštadienį Avinjone palaimintuoju paskelbtas prancūzų kunigas ir Basųjų karmelitų vienuolis Henri Grialou, tiek karmelitų, tiek plačiame pasaulyje žinomas vienuoliniu vardu Kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus (1894-1967). Popiežiaus Pranciškaus dekretą į iškilmes atvežė ir beatifikacijos apeigoms vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Angelo Amato.

„Noriu pamatyti Dievą“ yra vienas iš pagrindinių ir į daugelį kalbų išverstas palaimintojo veikalas apie karmelitų dvasingumą ir pagrindinius karmelitus šventuosius, kurių gyvenimo tyrimams naujasis palaimintasis paskyrė reikšmingą savo vienuolinio gyvenimo dalį ir per kuriuos atrado savo gyvenimo pašaukimą: Kūdikėlio Jėzaus Teresę, Kryžiaus Joną ir Teresę Avilietę.

Pal. Kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus buvo nenuilstantis karmelitų veikėjas, vykdydamas jam ordine pavestas pareigas apkeliavo pasaulį, daugelį metų tarnavo ordinui Romoje, kaip Apaštališkasis vizitatorius padėjo apjungti moterų karmeličių bendruomenes, įsteigė naują pasauliečių kongregaciją „Notre-Dame de Vie“ (1923m). Tiek asmeniniame gyvenime, tiek darbais siekė paliudyti, jog kontempliacijos ir asmeninio šventumo keliai yra skirti visiems krikščionims.

Palaimintojo beatifikacijos procesas buvo pradėtas Avinjone, Prancūzijoje 1985 metais, po kelių metų kitas procesas buvo pradėtas Japonijoje; abu buvo pripažinti galiojančiais ir ratifikuoti 1999 metais. Popiežius Benediktas XVI 2011 metais pripažino Kūdikėlio Jėzaus Marijos Eugenijaus krikščioniško gyvenimo heroiškas dorybes. Popiežius Pranciškus leido beatifikacijos procesą užbaigti patvirtinęs Garbingojo Dievo tarno užtarimu įvykusį stebuklą. (Vatikano radijas)