Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Rinkliava pabėgėliams ir migrantams Argentinoje pirmąjį Advento sekmadienį


Argentinos vyskupai pirmojo Advento sekmadienio proga priminė tikintiesiems popiežiaus Pranciškaus žinią Migrantų ir pabėgėlių dienai. Argentinoje pirmąjį Advento sekmadienį visose parapijose, bažnyčiose, mokyklose ir misijų centruose vykdoma Nacionalinė rinkliava ekonominius sunkumus patiriantiems, kaip ir nuo socialinės atskirties kenčiantiems migrantams, pabėgėliams ir prieglobsčio prašantiems asmenims.

Nacionalinę šalpos rinkliavą pirmąjį Advento sekmadienį organizuoja Argentinos vyskupų konferencijos Migrantų ir turizmo komisija. Komisijai pavesta rūpintis keliaujančiųjų evangelizavimo ugdymu, skatinimu ir koordinavimu. Rinkliava padės išlaikyti maždaug penkis tūkstančius asmenų, kurių gerove rūpinasi tiek episkopato komisija, tiek pavienės Argentinos vyskupijos.

Vyskupų konferencijos komisija lapkričio 27 vykdomos Nacionalinės šalpos rinkliavos proga išleido informacinį plakatą, paskelbė žinią per radiją ir sukūrė video reklamą, kurioje priminė popiežiaus Pranciškaus žinią Migrantų ir pabėgėlių dienai.

„Pačioje gailestingumo Evangelijos gilumoje susitikimas su kitu bei kito priėmimas yra susipynę su susitikimu su Dievu bei Dievo priėmimu: priimti kitą reiškia priimti patį Dievą!“, sako popiežius Pranciškus Migrantų ir pabėgėlių dienos žinioje.

„Į migrantus žvelgtina ne vien remiantis jų taisykles atitinkančia ar neatitinkančia padėtimi, bet ir kaip į asmenis, kurie, jei paisoma jų orumo, gali prisidėti prie visų gerovės ir pažangos, ypač atsakingai prisiimdami pareigas juos priimančiųjų atžvilgiu, dėkingai gerbdami priimančiosios šalies materialinį ir dvasinį paveldą, paklusdami jos įstatymams bei atsiliepdami į jos poreikius. Vis dėlto migracijos nevalia susiaurinti iki politinio bei norminio matmens, ekonominių aspektų ir vien skirtingų kultūrų bendrabūvio toje pačioje teritorijoje. Visa tai tik papildo žmogaus asmens gynimą bei skatinimą, tautų susitikimo ir vienybės kultūrą, kurioje gailestingumo Evangelija įkvepia bei drąsina žengti keliais, atnaujinančiais ir perkeičiančiais visą žmoniją.“ (Vatikano radijas)