Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Popiežius / Vidudienio malda

Popiežius sekmadienio vidudienį: Praplėskime širdies akiračius


„Šiandien Bažnyčia pradeda naujus liturginius metus, tai yra naują Dievo tautos tikėjimo kelionę“, kalbėjo popiežius Pranciškus, sveikindamas piligrimus ir turistus susirinkusius į Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio vidudienį vykstantį „Viešpaties Angelo“ maldos susitikimą.

Pirmojo Advento sekmadienio Evangelija kalba apie vieną svarbiausių Advento aspektų: Viešpats lanko žmoniją, sakė popiežius. „Pirmasis apsilankymas įvyko Dievui įsikūnijus, Jėzui gimus Betliejaus grotoje. Antrasis apsilankymas vyksta dabar – Viešpats visą laiką mus lanko, kiekvieną dieną keliauja kartu su mumis ir mus guodžia. Bus ir trečiasis apsilankymas, kurį išpažįstame kalbėdami Credo: „Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti“. Pirmąjį Advento sekmadienį Viešpats mums kalba apie šį savo atėjimą laikų pabaigoje, kartu jis mums sako kuo baigsis mūsų žemiška kelionė“.

„Dievo Žodis paryškina kontrastą tarp įprastinės įvykių tėkmės, kasdieninio gyvenimo rutinos ir Viešpaties atėjimo. Jėzus sako: „Kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė“ (Mt 24,38-39). Evangelija tikrai nenori mūsų gąsdinti, bet nori, kad mes būtume atviri ir kitam, platesniam horizontui“.

„Šioje perspektyvoje girdime ir kvietimą į blaivumą ir santūrumą, neleisti, kad mus valdytų pasaulio reikalai, materialiniai dalykai, bet kad mes juos valdytume. Jei leidžiame, kad jie mus užgožtų, tuomet nesugebame matyti to kas svarbiausia: mūsų laukiančio galutinio susitikimo su Viešpačiu. Tai jus svarbiausia, sakė Pranciškus. Svarbiausias yra tas susitikimas. Visa kas yra mūsų žemiško gyvenimo horizonte turi mums padėti to susitikimo siekti. Esame raginami budėti, nes nežinome kada Viešpats ateis. Turime būti visada pasiruošę iškeliauti“.

„Advento metu esame kviečiami praplėsti mūsų širdies horizontą, priimti staigmenas, kurias atneša kiekviena nauja gyvenimo diena. Marija, Advento Mergelė, tepadeda mums nesijausti savo gyvenimo šeimininkais ir nesipriešinti kai Viešpats nori jį perkeisti, bet būti visada pasiruošusiais sutikti Viešpatį, leisti, kad jis mus aplankytų, priimti jį kaip laukiamą svečią, net jie jis ir sujaukia mūsų planus“. (Vatikano radijas)