Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Vatikanas / Įvykiai

Popiežius kviečia prisiminti pal. Karolį de Foucauld


Popiežius kviečia prisiminti pal. Karolį (Charles) de Foucauld. Popiežiaus Twitterio paskyra ketvirtadienį paskleidė Pranciškaus žinutę, joje pasidalijama palaimintojo pasakymu: „Tikėjimas yra Jėzaus atpažinimas kiekviename žmoguje“.

Popiežius Pranciškus trumpai prisiminė pal. Karolį de Foucauld pasibaigus ketvirtadienio ryto Mišioms Šv. Mortos namų koplyčioje. „Karolis de Foucauld įveikė daugelį kliūčių, jo liudijimas davė daug gero Bažnyčiai, sakė Pranciškus; prašykime, kad mus laimintų iš dangaus ir padėtų eiti neturto, kontempliavimo ir vargšų tarnystės pėdomis!“

Gruodžio 1 dieną, Paryžiuje ir Lione iškilmingai užbaigtas palaimintojo mirties šimtmečio minėjimas. Iš kilmingos prancūzų šeimos kilęs kun. Karolis, jo vienuolinis vardas – Jėzaus Karolis – jaunystėje iššvaistęs šeimos paveldą, pašalintas iš kariuomenės, po mokslinių kelionių Maroke sugrįžo į gimtinę, kur atradęs krikščionybę radikaliai atsivertė. Įstojo pas vienuolius trapistus, davė įžadus ir išvyko į Šventąją Žemę Sirijoje, paskui į Nazaretą, kad gyventų taip kaip Jėzus neturte ir kaip Šventoji Nazareto šeima - atskirtyje. Grįžęs į Prancūziją buvo įšventintas kunigu 1901 metais Viviers vyskupijoje, Liono metropolijoje. Vėl išvykęs į Afriką apsigyveno Sacharos dykumų pakraščio oazėje Alžyro ir Maroko pasienyje, šelpė ir gynė vargus, visiem sutiktiems krikščionims, musulmonams, žydams ir stabmeldžiams prisistatydavo kaip „visuotinas brolis“, svetingai visus priimdamas. Kelionėse susipažino su tuaregais klajokliais, su jas gyveno trylika metų, atsidėjęs gilios maldos gyvenimui, steigsimos vienuolijos planams ir tuaregų kultūrai ir kalbai, be kitų mokslinių veikalų apie turaregus išleido stambų ir dar dabar aktualų turaregų - prancūzų kalbų žodyną.

„Aš čia ne tam, kad tuaregus atversčiau į krikščionybę, o tam, kad juos geriau pažinčiau ir suprasčiau. Esu tikras, kad Dievas visus mus priima tik tuomet, kai esame to užsitarnavę“, - rašo apie save viename tekste palaimintasis. t. Jėzaus Karolis paskutiniuosius metus praleido Tamanrasete, Sacharos centre šiaurės Afrikoje, gyveno su vargšais prieglaudoje, kurią jiems pastatė, tačiau žuvo per jos užpuolimą 1916 metų gruodžio 1 dieną.

T. Jėzaus Karolis – Charles de Foucauld palaimintuoju paskelbtas popiežiaus Benedikto XVI. Beatifikacijos iškilmė įvyko 2005 metų lapkričio 13 dieną Šv. Petro bazilikoje. Popiežius nurodė pal. Jėzaus Karolio liturginę šventę minėti jo mirties metinių ir užgimimo Dangui dieną, gruodžio 1-ąją.

Dera prisiminti, kad palaimintasis Karolis de Foucauld yra vienas iš nedaugelio popiežiaus Pranciškus enciklikoje apie rūpinimąsi bendrais namais „Laudato si“ paminėtų Bažnyčios šventųjų ir palaimintųjų.

Karolį de Foucauld  popiežius pamini enciklikos skyriuje „Būtinybė ginti darbą“. Popiežius rašo: „Mėginant apmąstyti, koks turėtų būti žmogaus santykis su jį supančiu pasauliu, išnyra poreikis tinkamai suprasti darbą, nes, kalbant apie žmogaus santykį su daiktais, kyla klausimas dėl žmogaus veiklos tikrovės atžvilgiu prasmės ir tikslo. Galvoje turime ne rankų darbą ar žemdirbystę, o bet kurią veiklą, susijusią su to, kas egzistuoja, keitimu, pradedant socialinės studijos rengimo ir baigiant technologinės plėtros projektu. Bet kuri darbo forma iš anksto suponuoja mintį apie santykį, kokį žmogus gali ar turi nustatyti su kitu nei jis pats. Krikščioniškasis dvasingumas išvien su nuostabos kupinu kūrinių kontempliavimu, būdingu šventajam Pranciškui Asyžiečiui, taip pat išplėtojo turtingą ir pusiausvirą darbo sampratą, kurią, pavyzdžiui, galime aptikti palaimintojo Karolio du Foucauld bei jo mokinių gyvenime.“ (Vatikano radijas).