Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Popiežius / Homilijos

Popiežiaus homilija. Žmonės mumyse temato Jėzų


Visi krikščionys tesimoko iš Jono Krikštytojo. Penktadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homiliją popiežius Pranciškus skyrė Jonui Krikštytojui, apie kurį kalba šios dienos Evangelija. Jonas nusižemina, kad žmonės pamatytų Jėzų. Jis yra žiburys, bet ne šviesa; jis rodo kur yra šviesos šaltinis, sakė popiežius.

„Jis buvo žiburys rodantis, kur yra šviesa. Jis liudijo šviesą. Jis buvo balsas. Jis apie save sakė: „Tyruose šaukiančiojo balsas“. Jis buvo balsas, liudijantis Žodį. Jis buvo Žodžio, Dievo Žodžio liudytojas. Jis buvo tik balsas. Jis ragino atsiversti, krikštijo, bet aiškiai sakė: Po manęs ateis galingesnis už mane. Aš nevertas jam nė kurpių nuauti. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi““.

„Tai buvo trumpas, bet patikimas, galingas liudijimas. Jonas buvo tarsi fakelas, kurio tuštybės vėjas nesugebėjo užpūsti; jo galingo balso neužgožė išdidumas; jis parodė kitą, po jo ateinantį; ji atvėrė kelią aukštesniam liudijimui, apie kurį šiandien kalba Jėzus: „Aš turiu aukštesnį liudijimą negu Jono: tie darbai, kuriuos man skyrė nuveikti Tėvas“. Jonas Krikštytojas paruošė kelią šiam liudijimui. Girdėjome Tėvo balsą: „Šis yra mano Sūnus“. Jonas atidarė duris. Šis didis Jonas pats pasitraukė į šalį“.

Popiežiaus aukotose Mišiose penktadienio rytą dalyvavo keletas kunigų, mininčių kunigystės 50 metų jubiliejų, keletas vienuolių, davusių įžadus prieš 50 metų, ir keletas auksinį santuokos jubiliejų švenčiančių sutuoktinių porų. „Tai labai gera proga save klausti: Koks buvo mano krikščioniškas gyvenimas? Ar aš savo gyvenimu tiesiau kelią Jėzui? Ar buvo jo liudytojas? Tai ir proga dėkoti Dievui,- sakė Pranciškus. Dėkoti už jauną senatvę ar kitaip sakant - seną jaunystę, seną, kaip geras vynas. Didis liudytojas Jonas Krikštytojas tepadeda, atšventus penkiasdešimtmetį, toliau eiti krikščioniško liudijimo keliu“. (Vatikano radijas)