Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Vatikanas / Įvykiai

Kaliniai pasveikino popiežių Pranciškų su gimtadieniu


Popiežių Pranciškų su aštuoniasdešimtuoju gimtadieniu pasveikino Paduvos kalėjimo „Due Palazzi“ šiaurinėje Italijoje bendruomenė. Kalinių pabendravimas su popiežiumi įvyko šeštadienio pavakare, gruodžio 17-ąją, per Skype tarptinklinį ryšį. Grupė kalinių su kalėjimo kapelionu, dalyvaujant  kalėjimo direktoriui ir apsaugos pareigūnams, iš viso apie šešiasdešimt asmenų, dėkojo popiežiui už Gailestingumo jubiliejų, už jo metu švęstą kalinių dieną ir už jo nuolat kaliniams liudijamą artumą. Vienas iš kalinių Marzio perskaitė sveikinimų laišką, o paskui popiežius padėkojo kaliniams už jautrumą ir artumą, paprašė Viešpatį laiminti kalinius:

„Viešpats tepalaimina jus visus, kiekvieną atskirai, visas jūsų šeimas, tėvus, brolius ir vaikus, visus. Meldžiuosi už jus. Esu arti“, pasakė popiežius Pranciškus suteikdamas kaliniams palaiminimą.

Paduvos kalėjime bausmę atliekantis kalinys Marzio savo trumpoje kalboje pasidalijo Gailestingumo jubiliejaus atgarsiais kalėjime:

„Trumpai po to kai buvo paskelbtas Gailestingumo jubiliejus, kalėjime „Due Palazzi“ buvo atvertos Šventosios Gailestingumo durys ir kiekvienos celės durys kaliniams tapo šventosiomis, kviečiančiomis simbolišku peržengimu pakeisti gyvenimą ir jį atnaujinti, melsti Visagalį stiprybės malonės tvirčiau ir nuosekliau gyventi krikščioniškai“.

Kai kurie Paduvos kalėjimo kaliniai galėjo kaip piligrimai dalyvauti kalinių jubiliejuje Vatikane, iškeisdami pilką kasdienybę į gausių malonių patirtį, atgaivindami sielą malda. Sugrįžusieji papasakojo apie savo patirtį, kaip popiežius Pranciškus kiekvieną atskirai sutikto, apkabino, „nuginkluodamas“ savo paprastumu, šypsena, „kurtinančia tyla“ ir veriančiu žvilgsniu, iš kurio galėjome pajusti tikrojo tikėjimo jėgą. Be to, kiti Paduvos kaliniai, kurie negalėjo nuvykti į kalinių šventę Vatikane, galėjo dalyvauti Mišiose, kurias Paduvos kalėjime aukojo Popiežiaus Valstybės sekretorius kard. Parolin“, papasakojo kalinys Marzio.

Taip pat kiti kaliniai dėkojo popiežiui „už jo padrąsinančius žodžius ir liudijimą, kuris leidžia palaikyti gyvą viltį ir svajones ir suteikia tiek daug šviesos“ ir už jo liudijimą: „Daugelis mums linki gero, bet mes turime tave, Šventasis Tėve, kuris esi mums didelė Šventosios Dvasios dovana, padedanti įveikti nusivylimą ir nuobodumą. Tu skatini dialogą kaip bendravimo formą, kuri leidžia atrasti visuomenę, kuri yra teisinga, padedanti atminti ir nieko neatmesti“. Vienas kalinys prasitarė apie kalinių pažadą: „Vienintelis pažadas mūsų kaip nuolankių nusidėjėlių, kurio tikrai galime laikytis yra, kad už tave melsimės ir kad stengsimės atverti savo širdis ir būti nevertais bet ištikimais tarnais“.

*

Popiežių Pranciškų aštuoniasdešimtojo gimtadienio proga pasveikino per 70 000 žmonių iš viso pasaulio. Taip pat popiežius emeritas Benediktas XVI pasveikino savo įpėdinį, kuriam pasiuntė sveikino laišką, o po pietų pasveikino telefonu. Beje, per ateinančias Velykas jubiliejinę amžiaus sukaktį minės ir popiežius emeritas: balandžio 16 Josephui Ratzingeriui - Benediktui XVI suks devyniasdešimt metų. (Vatikano radijas)