Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Vatikanas / Įvykiai

Pranciškus labdaros koncerto dalyviams: Mūsų Dievas absoliučiai artimas


Labdaros koncerte šeštadienį Vatikane buvo renkamos aukos dviem svarbiems humanitariniams projektams: Pediatrinei ligoninei Centrinės Afrikos Respublikos sostinėje Bangui ir vaikams, nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Centrinėje Italijoje. Labdaros koncertą „Avrai“ surengė Vatikano Žandarmerijos korpusas, įkūrimo dviejų šimtmečių jubiliejaus proga, koncerto programą atliko žinomas italų dainininkas Claudio Baglioni.

Labdaros koncertas, kurio metu buvo renkamos aukos, buvo rodomas tiesioginiame eteryje per Italijos visuomeninio transliuotojo pirmąją televizijos programą ir per katalikiškas televizijas, bendradarbiaujančias su Vatikano Televizijos Centru (CTV), taip pat buvo girdimas per Vatikano radiją, RTL ir kitas radijo programas.

Dar prieš koncertą jo rengėjai paprašė popiežiaus audiencijos, kurios metu pristatė Šventajam Tėvui labdaros koncerto programą ir tikslus, ta proga įteikė popiežiui iniciatyvai paaukotą pusės milijono eurų sumą.

Labdaros koncertą pasveikino popiežius Pranciškus, video žinioje pavadinęs koncerto atlikėjus ir dalyvius „gailestingumo amatininkais“ todėl, sakė popiežius, kad gailestingumo darbai, kai būna Dievo ir gailestingumo įkvėpti, yra daromi vyrų ir moterų rankomis ir širdimis.

„Kai kada, kalbėjo popiežius, žmonės mane paklausia: „Tėve, Jūs visą laika kalbate apie neturtingus ir gailestingumą“. „Taip! Tai paprasčiausiai būdas, kuriuo Dievas apsireiškė. Jau visai priartėjusios Kalėdos primena mums kokiu būdu Dievas atėjo į pasaulį: jis gimė iš Mergelės Marijos taip, kaip visi vaikai, buvo suvystytas, paimtas į rankas ir žindomas. Tai dar ne viskas: jis, jo mama ir Juozapas turėjo apsiprasti su tikrove, kad jiems nebuvo vietos viešbutyje“.

„Be to, tęsė popiežius Pranciškus, Geroji Naujiena, užgimimo žinia, buvo paskelbta ne karaliams ir kunigaikščiams, o piemenims, su kuriais skaitytis nelabai reikėjo, tarsi su užsispyrusiais nusidėjėliais. Toks yra mūsų Dievas: jis yra ne „visiškai kitas“, o „absoliučiai artimas“. Todėl, būti meilės darbų amatininkais ir gailestingumo kūrėjais yra kaip investicija ne į biržą, o į rojų, į palaimintą dangaus gyvenimą, Tėvo meilėje!“, sakė popiežius Pranciškus, dar kartą visiems padėkodamas Afrikoje ir nuo žemės drebėjimo Italijoje nukentėjusių vaikų vardu.

„Negalėsime atlikti didelių darbų, įgyvendinti didelių projektų, tačiau tai ką padarysim bus su mūsų parašais, padėtais vardan meilės Evangelijai“, pasakė popiežius Pranciškus, drauge palinkėdamas linksmų šv. Kalėdų. (Vatikano radijas)