Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Migrantų savaitė JAV. Vyskupai: kurkime susitikimo kultūrą


JAV katalikų vyskupai Migrantų savaitės proga priminė popiežiaus Pranciškaus, kilusio iš migrantų šeimos, raginimą kurti susitikimo kultūrą. JAV nacionalinė Migrantų savaitė tradiciškai švenčiama Naujųjų metų pradžioje, šiemet nuo sausio 8 iki 14. Migrantų savaitė yra proga Bažnyčiai susimąstyti apie iššūkius iškylančius migrantams - imigrantams, pabėgėliams, vaikams ir prekybos žmonėmis aukoms - rūpintis ne vien savimi, bet atsižvelgti ir į kitų asmenų troškimus ir poreikius, sako JAV vyskupų konferencija Migrantų savaitės vadove. Jame prisimenama popiežiaus Pranciškaus pirmųjų Sekminių homilija, kurioje Šventasis Tėvas aiškino susitikimo kultūros svarbą krikščioniškam tikėjimui. „Man tai labai svarbūs žodžiai: „susitikimas su kitais“, sakė anuomet popiežius ir paaiškino kodėl. „Todėl, kad tikėjimas yra susitikimas su Jėzumi, o mums reikia daryti taip, kaip Jėzus: susitikti su kitais“.

Pagal šiuolaikinę kultūrą mes pernelyg retai sutinkame migrantus kaip asmenis, bet žiūrime į juos kaip į „kitus“ arba paverčiame „nematomais“. Nerandame laiko pagarbiai bendrauti su migrantais, kurie Dievo vaikai kaip mes, į jų buvimą ir ketinimus žiūrime iš aukšto ir įtariai. Nacionalinė Migrantų savaitė tepaskatina elgtis su migrantais kaip su bendruomenės nariais ir kaimynais: visi jie yra verti mūsų dėmesio ir paramos, sako JAV vyskupai.

Ganytojai apžvelgia dabartinę JAV migrantų situaciją, Bažnyčios ir vyskupų nusistatymą dėl žmoniškesnės imigracijos politikos JAV būtinumo, atkreipdami dėmesį į dabartines neteisingas normas, kurios verčia šeimas išsiskirti ir negerbia asmens teisių. Pvz. kartais šeimos turi laukti visą dešimtmetį, kad būtų suvienytos su savo šeimų nariais iš Meksikos, Filipinų ir kitų kraštų, rašo JAV vyskupai. Ganytojai pateikia faktų apie daugiau kaip 66 milijonus perkeltų asmenų pasaulyje, įskaitant nelydimus mažamečius ir šeimas iš Centrinės Amerikos regiono, dažai bėgančias nuo pavojaus ir smurtaujančių gaujų, atkreipia dėmesį į augantį pabėgėlių kalinimo centrų verslą, kuriam Kongresas išleidžia iki dviejų milijardų JAV dolerių per metus, ir į prekybą žmonėmis, į darbui samdomų asmenų atžvilgiu panaudojamą apgaulę ir prievartą, kad jie taptų vergaujančiais asmenimis.

JAV Vyskupų konferencija didžiuojasi, kad yra didžiausia nevyriausybinė žinyba, nuo 1975 metų padėjusi daugiau kaip milijonui žmonių įsikurti JAV. Daugiausiai paramos 2015 metais sulaukė imigrantai iš Kongo, Sirijos, Mianmaro, Irako ir Somalio. Nuo Sirijos karo pradžios 2011 metais JAV įsikūrė dvylika tūkstančių sirų.

Vyskupai ragina JAV katalikus skleisti popiežiaus kvietimą kurti susitikimo kultūrą, paremti migrantų orumą gerbiančias reformas, pripažinti imigrantų ir pabėgėlių įnašą į vietinių bendruomenių gyvenimą, melstis už šias intencijas ir darbuotis, kad būtų įgyvendintos.

Štai keli vyskupų pasiūlyti punktai diskusijoms migrantų savaitės proga:

Katalikai pašaukti remti naujuosius imigrantus į Ameriką kaip brolius ir seseris.

Visi priklausome tai pačiai Bažnyčiai, nepaisant to, iš kur esame kilę: mūsų katalikiška tapatybė paremta ne gyvenamąją vieta, o tikėjimu į Jėzų Kristų. Esame viena šeima, o katalikų Bažnyčia – mūsų namai.

Popiežiui, gimusiam emigrantų šeimoje, kilusiam iš imigrantų krašto Argentinos, šie klausimai labai aktualūs: imigracija liečia tikrus žmones, trokštančius geresnio gyvenimo ir naujos pradžios. Anot popiežiaus, kiekvienas migrantas turi vardą, veidą ir savo asmeninę istoriją.

Kvietimas priimti migrantus yra Bažnyčios socialinio mokymo dalis ir atspindi biblinę tradiciją priimti keliaujančius. Katalikų Bažnyčia priima imigrantus į JAV nuo šalies susikūrimo ir nuosekliai darbuojasi padėdama integruotis į amerikiečių kultūrą. (Vatikano radijas)