Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Vatikanas / Įvykiai

Iškilmingai paskelbtos liturginio kalendoriaus iškilmių datos


Popiežiaus penktadienį vadovautose Viešpaties Apsireiškimo arba Trijų Karalių iškilmės Mišiose Šv. Petro bazilikoje buvo iškilmingai paskelbtos šių metų liturginio kalendoriaus iškilmių datos. Diakonas po Evangelijos paskelbė: Kaip per Dievo gailestingumą galėjome džiaugtis Jėzaus Kristaus Kalėdomis, taip džiaugsimės mūsų Išganytojo prisikėlimu!

Kovo 1-ąją - Pelenų Trečiadienis, prasideda šventos Gavėnios pasninkas; balandžio 16-ąją švęsime Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo Velykas; gegužės 25-ąją – Viešpaties Žengimo į Dangų šventę (Šeštinės); birželio 4-ąją – Sekminių iškilmę; birželio 15-ąją – Devintines – Švč. Jėzaus Kūno ir Kraujo iškilmę; gruodžio 3-ąją – pirmąjį Jėzaus Kristaus Advento sekmadienį, kuriuo pradedami naujieji liturginiai metai.

Kai kuriuose kraštuose liturginės iškilmės nukeliamos į arčiausią sekmadienį. Pvz. Lietuvoje Viešpaties Žengimo į Dangų šventė, Šeštinės, švenčiamos sekmadienį, gegužės 28 d. o Devintinės – sekmadienį, birželio 18 d.

*

Popiežių sukaktys

Šiemet, 2017 Viešpaties metais, popiežius Pranciškus ir popiežius emeritas Benediktas XVI mini reikšmingas sukaktis simboliškai sutampančiomis su svarbiomis liturginio kalendoriaus datomis: Velykų sekmadienį, balandžio 16 dieną, popiežiui emeritui Benediktui XVI sukanka devyniasdešimt metų. Per Jurgines, balandžio 23 dieną, kurios šiemet sutampa su Dievo gailestingumo sekmadieniu, popiežius Pranciškus mini vardines. Be to, likus keletui dienų iki šv. Petro ir Pauliaus liturginės iškilmės, birželio 27-ąją sukanka popiežiaus Pranciškaus vyskupystės 25-sios metinės. Popiežius Pranciškus, Jorge Mario Bergoglio, buvo konsekruotas tituliniu Aukos vyskupu ir Buenos Airių vyskupu augziliaru 1992 birželio 27 dieną. (Vatikano radijas)