Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Kvietimas melstis už Jemene pagrobtą salezietį kunigą


Indijos vyskupai paskelbė Maldos dieną už kun. Tomo Uzhunnalilo išlaisvinimą. „Sausio 21 ar 22 dieną visi kviečiami švęsti maldos dieną už įkaitu paimto saleziečių kunigo išlaisvinimą“, pakvietė Indijos vyskupijos konferencijos pirmininkas, kardinolas Baselios Cleemis.

Kardinolas patikino, kad palaiko nuolatinį ryšį su Indijos Užsienio reikalų ministerija ir kad suintensyvintų pastangų dėka gruodžio mėnesį buvo paviešintas vaizdo įrašas, suteikiantis vilčių, kad kunigas yra gyvas.

Jemeno katalikų bendruomenėje tarnavęs kunigas Tomas buvo pagrobtas per užpuolimą Adene kovo 4 dieną. Įtariami islamistų kovotojai užpuolė Motinos Teresės kongregacijos vienuolių išlaikomą senelių ir neįgaliųjų prieglaudą, užmušė keturiolika žmonių, įskaitant keturias vienuoles.

Kardinolas Cleemis išsakė viltį, kad „karšta malda už mylimo kun. Tomo išlaisvinimą pakils visose kultui skirtose vietose ir tikinčiųjų namuose“.

Visa katalikų Bažnyčia, o ypatingai Bažnyčia Indijoje labai susirūpinusi dėl kun. Tomo likimo prašo, kad atsakingieji pareigūnai padarytų visa, kad būtų išlaisvintas dosnus ir kitų gyvenimo gerovei gyvenimą pašventęs katalikų kunigas. „Visi tikintieji ir geros valios žmonės teprisideda prie maldos už kun. Tomo išlaisvinimą, bet taip pat už jį nelaisvėje laikančių asmenų širdžių atsivertimą, kad Dievas suteiktų malonę ir leistų jiems suprasti savo veiksmų neteisingumą, parašė kvietime Indijos kardinolas. (Vatikano radijas)