Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Atsistatydino Maltos Ordino Didysis magistras


Didžiojo Magistro atsistatydinimu baigėsi pastarosiomis savaitėmis iškilę nesusipratimai Maltos Ordino valdžios viršūnėse. Vatikano spaudos tarnyba trečiadienį pranešė, kad antradienį, sausio 24 d. popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Maltos Ordino Didįjį Magistrą Andrew Festingą ir kad jis atsistatydino iš Ordino vadovo pareigų. Trečiadienį, sausio 25-ąją, pranešta, kad popiežius atsistatydinimą priėmė, dėkodamas Andrew Festingui už lojalumą ir klusnumą Petro Įpėdiniui ir už norą nuolankiai tarnauti Ordino ir Bažnyčios gerovei. Oficialus Vatikano spaudos tarnybos komunikatas informuoja, kad vadovavimą Ordinui laikinai perima Didysis Komandoras, iki bus paskirtas Popiežiaus delegatas.

Nesusipratimai Maltos Ordino valdžios viršūnėse prasidėjo pernai, kai buvo pašalintas iš pareigų Maltos Ordino Didysis kancleris Albrecht von Boeselager, kitų vadovybės narių apkaltintas Ordino įtraukimu į su jo krikščioniška misija nesuderinamus tarptautinius humanitarinius projektuos Azijoje. Pašalintajam Ordino vadovybės nariui nesutinkant su sprendimu, buvo sudaryta Šventojo Sosto komisija, kuri turėjo viską ištirti ir informuoti popiežių. Reaguodamas, Didysis Magistras pareiškė, kad komisijos siuntimas pažeidžia Maltos Ordino savarankiškumą.

Kelias savaites trukusių nesusipratimų atomazga yra Didžiojo Magistro atsistatydinimas. Maltos Ordinas politinėje plotmėje iš tiesų yra savarankiškas tarptautinės bendruomenės subjektas – kvazi valstybė, turinti suverenias teises tarptautinėje plotmėje, tačiau neturinti suverenios teritorijos. Tad šia prasme Ordinas yra nepriklausomas nuo Šventojo Sosto, kaip nuo bet kurios kitos valstybės. Tačiau religijos plotmėje Maltos Ordinas prilygsta kitiems religiniams ordinams ir vienuolijoms. Tad yra visiškai pavaldus popiežiui. (Vatikano radijas)