Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Sausio 25 - diena, kai buvo paskelbta apie Vatikano II Susirinkimą


„Garbingieji broliai ir mūsų mylimi vaikai! Skelbiame prieš jus, žinoma, virpėdami šiek tiek iš susijaudinimo, bet taip pat su nuolankiu ryžtu, pavadinimą ir pasiūlymą dvigubo įvykio: vyskupijos sinodo Miestui ir ekumeninio Susirinkimo visuotinei Bažnyčiai. Jums, garbingieji broliai ir mylimi vaikai, nereikia didelių iliustracijų apie istorinę ir juridinę šių dviejų pasiūlymų reikšmę“, - 1959 metų sausio 25-ąją pasakė šv.popiežius Jonas XXIII, pirmą sykį oficialiai paskelbdamas apie ketinimą sušaukti Vatikano II Susirinkimą. Šie žodžiai buvo ištarti šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje Romoje, užbaigus apaštalo Pauliaus atsivertimo šventės liturgiją, siauresniame rate kreipiantis į kardinolų grupelę.

Paskelbdamas apie Susirinkimą Jonas XXIII kalbėjo apie savo, kaip Romos vyskupo ir visuotinės Bažnyčios vadovo atsakomybę, pažymėdamas kaip, palyginus su jo jaunystės metais, pasikeitė tiek pats Romos miestas, tiek pasaulis ir katalikų Bažnyčios situacija jame. Susirinkimo sušaukimas bus naudingas ir vaisingas atsakas į šiuos pasikeitimus, pažymėjo popiežius, pridurdamas, kad žengdamas šį žingsnį iš tiesų jaučiasi vedamas Dievo. „Nepamirštama ir laiminga diena“, parašė savo asmeniniame dienoraštyje.

Susirinkimas prasidėjo 1962 metų spalio 11 dieną, o jo eiga atnešė daug įžvalgų, kurių pradžioje mažai kas tikėjosi: galima paminėti, pavyzdžiui, Susirinkimo dokumentus apie ekumenizmą ar religijos laisvę. Šv. Jonas XXIII pradėjo susirinkimą, tačiau jo neužbaigė. Tai padarė jo įpėdinis pal. popiežius Paulius VI. (Vatikano radijas)