Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Krikščionių persekiojimo ir diskriminacijos istorijos kartojasi


Pastarosiomis dienomis iš įvairių pasaulio vietų atėjo žinios apie persekiojimus, kuriuos patyrė krikščionys, dėl visuomenės ar valdžios priešiškumo, dėl bendro nesaugumo.

Kaip praneša Pietų Sudano ir Nubos kalnų katalikų radijas, susišaudyme tarp vyriausybinių pajėgų ir sukilėlių grupuotės žuvo keletas žmonių, tarp kurių katechetas Lino. Tai patvirtino misionierius Jesus Aranda, priklausantis Komboniečių kongregacijai.

Pietų Sudane dirbančių kamboniečių interneto portale prieš pora dienų paskelbtoje žinioje jis pasakoja, kad „spaudžia širdį kasdien matant žmonių  srautą, nešantiems ką gali, traukiantį link sienos su Uganda. Tai tęsiasi nuo gruodžio 3 dienos, pirmosios mano atvykimo į Kajo Keji parapiją dienos“. Priežastys yra bendras nesaugumas, nuolatiniai susirėmimai aplink kaimelius, nuolatinė baimė moterims būti išprievartautoms ir, visiems, būti užpultiems ir nužudytiems be jokios priežasties. Todėl daug kas renkasi pabėgėlių dalią skurdžiose Ugandos pabėgėlių stovyklose, gyvenimą palapinėje, viliantis gauti maisto ir, vaikams, ugdymą.

T. Aranda pasakoja, kad su seserimi kamboniete  Margaret Wamaru ir vyriausiuoju parapijos katechetu Robertu aplankė vieną tokią stovyklą Ugandoje, netoli sienos su Pietų Sudanu. Ten pamatė tūkstančius pabėgėlių, tarp kurių atrado ir pažįstamų, buvusių parapijiečių. Per trumpą laiką stovykloje buvo užregistruoti dar apie keturis tūkstančius mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunuolių: tai rodo kiek žmonių čia atvyko. Žmonės paprašė ir pabėgėlių stovyklos vadovybė leido pastatyti keletą koplyčių Mišioms aukoti, kunigams lankant stovyklą. Koplyčia šiame kontekste reiškia tiesiog nedidelę pastogę iš plastikinio apdangalo, to paties, iš kurių padarytos ir pabėgėlių palapinės, dienos metu labai tvankios. Šeimai per dieną skiriama 20 litrų vandens, maisto taip pat ne per daugiausia. Pabėgėlių tikrovė „skausminga ir frustruojanti“, gyvenimo sąlygos „labai skurdžios“, rašo misionierius, žadėdamas būtent dėlto likti arti šių žmonių.

*

Indijoje į komą pateko pastorius K.A. Swamy. Prieš keletą dienų jis gatvėje, Hyderabado miesto periferijoje, dalijo Biblijas. Tai nepatiko keliems induistams, kurie jį grėsmingai apsupo, aprėkė, nevengdami keiksmažodžių, tyčiojosi ir galiausiai nuvedė į policiją už, esą, neteisėtą prozelitizmą. Vienas iš jų padarė įrašą, kurį paskelbė internete. Pastorius bandė sakyti, kad, viena vertus, jis tiesiog dalijo Biblijas be jokio neteisėto ar nesąžiningo spaudimo, kita vertus, šalyje pripažįstama religijos laisvė, bet niekas jo klausyti nenorėjo. Policijos areštinėje jį ištiko priepuolis ir koma, neabejotinai susiję su išgyventu stresu. Sausio 25 dienos žiniomis jis pabudo iš komos, atmerkė akis, tačiau dar nekalba, o gydytojai svarsto ar daryti galvos operaciją.

Ši situacija atspindi platesnį Indijos kontekstą, kuriame pastaruosius keletą metų stiprėjo induistinis nacionalizmas, nusiteikęs agresyviai tiek prieš krikščionis, tiek prieš musulmonus. Kai kuriose valstijose buvo siekiama uždrausti krikščioniškas misijas, kaip žmonių apgaudinėjimą. Tarp Indijos krikščionių taip pat dar nepamiršti 2008 metų pogromai Orisos valstijoje, kai induistų fundamentalistai užsipuolė krikščionių bendruomenę: žuvo apie šimtas žmonių, krikščionių namai ir parduotuvės buvo sudeginti ar išplėšti, tūkstančiai žmonių turėjo keletui mėnesių apsigyventi lauko stovyklose, su policijos apsauga.

*

Dar viena žinia atėjo iš Vietnamo: iš naujo areštuotas 32 metų amžiaus krikščionis aktyvistas Nguyên Van Oai, esą už namų arešto taisyklių nesilaikymą. Šis jaunas vyras buvo vienintelis protestantas, areštuotas su 16 katalikų, 2011 liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Visi jie veikė Hošimine, priklausė Redemtoristų parapijos aktyvui. Domėdamiesi Bažnyčios socialiniu mokymu interneto bloguose kritikavo pareigūnų korupciją ir religijos laisvės trūkumą. Už tai arešto metu jiems buvo pateiktas kaltinimas „nuversti valdžią“. Nguyên Van Oai buvo nuteistas kalėti keturis metus. Iš kalėjimo jis išėjo 2015 rugpjūtį. Jam buvo paskirta keturių metų namų arešto bausmė.

Azijos katalikų realijas gerai išmanančios misionierių agentūros EDA pranešime spėjama, kad šio aktyvisto areštas bus lydimas kitų ir kad tai dalinai susiję su geopolitiniais klausimais: naujajam JAV prezidentui paskelbus atsitraukimą iš Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono prekybinės partnerystės Vietnamas, valdomas vienvaldės komunistų partijos, nebejaus raginimo pasitemti ir žmogaus teisių klausimais. (Vatikano radijas)