Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia Lietuvoje

Savaitės apžvalga (sausio 28)


Savaitės apžvalga (2017 01 28)

 

Baigėsi maldų už krikščionių vienybę savaitės minėjimas. Kaip ją nušvietė Lietuvos žiniasklaida, kokie vyko renginiai? Vilniuje, Kaune, kituose miestuose vykusiose  ekumeninėse pamaldose – Tėvo namų vienybės troškimas. Vilniuje ekumeninės pamaldos vyko Tikėjimo Žodžio bažnyčioje,  neformalių pamaldų metu savo įžvalgomis dalijosi dvasininkai, atstovaujantys plačiam, nuo kelis šimtmečius iki kelis dešimtmečius skaičiuojančių Lietuvos evangelinių bažnyčių spektrui. Sausio 25 d. Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje vyko tradicinės ekumeninės pamaldos, kur kartu meldėsi įvairių bažnyčių atstovai. Pamaldoms vadovavo arkivyskupas Gintaras Grušas. Vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis pamokslo metu kvietė ieškoti kelio į Tėvo namus, sekant Kristumi, kuris „ne tik rodo mums kryptį, bet ir veda. Jėzus yra kelias, kuris veda į Tėvo namus. Eidami prie Jėzaus mes einame pas Dievą, susitaikinti su Dievu, ir einame artyn vieni prie kitų. Jėzus yra visų Jo mokinių vienybės kelias.“

Vilma Sabutienė, liuteronų vyskupo žmona, straipsnyje „Ar visiems užtenka vietos ant suolelio?“ svarsto kuo svarbi sausio 25-oji,  ar ji dar kam nors reikšminga? Krikščionis jungianti gija šalia maldos – kankinystė, meilės darbai, - rašo autorė, ragindama kiekvieną būti sąmoningu. Pasak jos, bendrystės savaitė – proga pradėti ar giliau pažinti kitus ir save pačius, laisvai ir su meile. „Kaip Evangelijoje raginama – tarsi vaikai. Mažutėliai. Nes ten, kur mažutėliai – daug vietos. Prisėsti šalia. Galima ir pasislinkti“ – ragina Vilma Sabutienė. 

Vienoje Kauno kavinių vykusį ekumenišką diskusijų vakarą„Vienas Dievas – daug bažnyčių?“ aprašo Kauno arkivyskupijos svetainė ir dienraštis „Kauno diena“. Diskusijoje lankėsi katalikų, liuteronų, ortodoksų bažnyčių vadovai, trumpai pasidaliję Bažnyčių dovanomis, pristatė savo požiūrį į ekumenizmą. Pasak Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo, šiandien ypač popiežius Pranciškus stipriai išreiškia krikščionių vienybės troškimą. Tačiau ekumenizmo kelias nėra kalbėtis taip, kad kažkas kažkam nusileistų. Tai atsivertimo, atgailos kelias – tai kelias visiems.

Vyskupas M. Sabutis sakė, jog evangelikai liuteronai kartu su kitomis Bažnyčiomis šiandien džiaugiasi tikėjimo laisve, turi sąlygas šventimui, karitatyvinei, socialinei tarnystei tarp žmonių. Jis  pastebėjo, jog vykstant daugybei rimtų reikalingų teologinių diskusijų, susitikimų Vakarų Europoje jį labai džiugina ir šilta lietuviškoji praktinė ekumeninė dvasia. Ekumeninės pamaldos vyko ir Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčioje.

Šią savaitę minėtos palaimintojo vyskupo Jurgio Matulaičio mirties metinės. Šiemet sukako 90 metų, kai 1927 m. sausio 27-osios rytą, gaudžiant Kauno bažnyčių varpams, pasiekė žinia, jog Amžinybėn iškeliavo apaštalinis vizitatorius, arkivyskupas Jurgis Matulaitis MIC. Tad sausio 27 dieną Marijampolėje vyko jo žengimo į dangų minėjimas. Interneto portalas „Bernardinai.lt“ ta proga paskelbė keletą straipsnių: Irenos Petraitienės publikaciją „Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties 90-mečiui: „Jis mirė In odore sanctitatis“ bei Genovaitės Gustaitės parengtą straipsnį „Arkivyskupo J. Matulaičio portretas“.

„Kauno diena“ pasakoja apie šimtametį kunigą, gyvenantį dėl Dievo ir žmonių - tėvą Kazimierą Senkų. Visą savo gyvenimą aktyviai dirbęs Lietuvos labui ir į ją sugrįžo 1996-ųjų žiemą, būdamas 79-erių.

„Lietuvos žinios“ pristato sekmadienio pamokslą, parengtą kunigo Kazimiero Milaševičiaus „Palaiminti beturčiai dvasia“.  Jis sako, jog tikrasis dvasios neturtėlis – žmogus, kuris žino, kad jis visiškai priklauso nuo Dievo malonės. Tai nuo visų savo priklausomybių tolydžio laisvėjantis tikintysis, kurio rūpestis yra tapti turtingam per Kristaus neturtą. Neturto dvasia įsiviešpatauja tame, kuris neprisiriša prie savo nuosavybės, nes tikruoju turtu laiko Dievą. Suradęs Dievą, žmogus, nors ir nieko neturėtų, nurimsta, nes surado tą, už kurį didesnio negali būti, -šio sekmadienio Evangeliją komentuoja kunigas Kazimieras Milaševičius.